fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύσταση Υπεράκτιου Καταπιστεύματος

Τι Προσφέρουμε

Η ανάδειξη της χρήσης των υπεράκτιων – οφσόρ καταπιστευμάτων στα πλαίσια της προστασίας περιουσιακών στοιχείων έχει αναπτυχθεί ραγδαίως τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης συγκυριών που ευνοούν την εμφάνιση παραγόντων ρίσκου που επηρεάζουν αρνητικά την διατήρηση του πλούτου. Ιδιαίτερα οι απαλλοτριώσεις και η εθνικοποίηση στα πλαίσια πολιτικής αστάθειας, αλλά και, η κακή διαχείριση επενδύσεων και σχετικών χαρτοφυλακίων με περιουσιακά στοιχεία, έχουν παίξει τον δικό τους διακριτό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

Ιδιώτες αλλά και επιχειρηματίες γίνονται συχνά σημεία αναφοράς αγωγών που εγείρονται με την ελπίδα μιας γρήγορης και προσοδοφόρας λύσης. Κάποια νομικά συστήματα, όπως αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών ευνοεί τέτοιες διαδικασίες δραματικά, εκθέτοντας φυσικά πρόσωπα και εταιρίες σε δικηγορικά έξοδα και σε πιθανές δυσμενείς κρίσεις, χωρίς βέβαια να συνυπολογίζει κανείς την αβεβαιότητα και το άγχος που όλα τα παραπάνω συνεπιφέρουν.

Στην περίπτωση της ηπειρωτικής Ευρώπης και των νομικών συστημάτων της, κυρίαρχα γαλλικό και γερμανικό, η Δικηγορική Εταιρία μας παρέχει την ασφάλεια γνώσης του δικαίου που είναι απαραίτητη όταν κάποιος ενδιαφέρεται ή σύρεται να εμπλακεί σε τέτοιες νομικές ιχνηλασίες.

 

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Οι Υπηρεσίες μας

• Νομική έρευνα και μελέτη προκειμένου για την κατάρτιση συμβολαίων
• Πρόνοια για (εσωτερικές) εταιρικές ρυθμίσεις και αναδιαμορφώσεις – Εταιρική διακυβέρνηση
• συνεργασία με ορκωτούς και οικονομικούς συμβούλους προς την επίλυση πιθανών λογιστικών ζητημάτων,
• συνεργασία με οικονομικές πηγές, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο
• διαχείριση κάθε αστικής φύσης ζητήματος που ενδεχόμενα ανακύπτει
• Προστασία / Διασφάλιση Ιδιωτικότητας δεδομένων

Τι είναι το Υπεράκτιο Καταπίστευμα

Το καταπίστευμα, βασικό νομικό εργαλείο στα πλαίσια του αγγλοσαξονικού δικαίου, ενεργοποείται συνήθως με στόχο να παράσχει αποτελεσματική προστασία, υπό το πρίσμα μιας αφορολόγητης διαδικασίας που ευνοεί δικαιοδοσίες με βάση την υπηκοότητα, την διαμονή και/ή τη κατοικία. Συνήθως, δε, προτιμώνται τα δικαστήρια τα οποία εφαρμόζουν το αγγλοσαξονικό δικαίο («common law»), με βάση το οποίο δεν αναγνωρίζεται η απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η Δικηγορική Εταιρία μας έχοντας γνώση τόσο του ηπειρωτικού («continental law») όσο και των διατάξεων και προβλέψεων του αγγλοσαξονικού δικαίου περί τα καταπιστεύματα σας προσφέρει γνώση, σχέδιο, εκτέλεση και εποπτεία στην αποτελεσματική διαχείριση κάθε ζητήματος που ενδεχόμενα να ανακύψει σε σχέση με τα τέτοιου είδους πρωτότυπα ζητήματα που γεννώνται κατά την εφαρμογή τέτοιων νομικών επιλογών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και αν γεννηθούν αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με τα Υπεράκτια Καταπιστεύματα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία