fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Συλλογικές Αγωγές

Τι Προσφέρουμε

Η νομική ομάδα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία», αντιλαμβανόμενη την σπουδαιότητα τέτοιου είδους διαδικασιών όπως οι Συλλογικές Αγωγές, προσφέρουν τις νομικές τους γνώσεις και πείρα προκειμένου να περιορίσουν τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, να συνδράμουν σε κάθε ζήτημα και να διασφαλίσουν την αποζημίωση και τη προστασία των δικαιωμάτων των εντολέων μας, με κάθε κόστος.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Πεδία στα οποία η νομική μας συνεισφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική αποτελούν εν πολλοίς τα ακόλουθα:

  • Χρηματική αποζημίωση
  • Δίωξη για τους υπαιτίους
  • Συμμόρφωση με τους αντίστοιχους κανονισμούς
  • Διαιτησία & Διαμεσολάβηση
  • Δικαστική υποστήριξη

Τι είναι η «Συλλογική Αγωγή»

Η Συλλογική Αγωγή αποτελεί μια κατηγορία αγωγής στην οποία ο ένας εκ των διαδίκων συμπεριλαμβάνει πολλά άτομα τα οποία υπέστησαν παρόμοια βλάβη/ζημία από τον κατηγορούμενο. Η συγκεκριμένη ομάδα ατόμων εκπροσωπείται από έναν κατήγορο/ενάγοντα ο οποίος μηνύει τον εναγόμενο για λογαριασμό των συμφερόντων όλης της ομάδας. Οι Συλλογικές Αγωγές δύνανται να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να περιορίζουν τα κόστη της αγωγής. Επιπλέον, μικρές αποζημιώσεις δεν αποτελούν ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσει κάποιος μόνος του σε αγωγή. Αντιθέτως, οι συλλογικές αγωγές προσφέρουν αυτό το κίνητρο εφόσον διεκδικούνται περισσότερα χρήματα, τα οποία διανέμονται αντιστοίχως σε όλα τα μέλη της διαδικασίας. Στη Ευρώπη, σύμφωνα με την νομοθεσία, ενώσεις καταναλωτών δύνανται να απαιτήσουν αποζημίωση για λογαριασμό ομάδων καταναλωτών. Στις Συλλογικές Αγωγές μπορούν να συμπεριληφθούν αγωγές όπως αστικού δικαίου υποθέσεις, ευθύνη καταναλωτικών προϊόντων και δικαστικές διαμάχες για τίτλους.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η νομική συνδρομή σε περιπτώσεις Ομαδικών Αγωγών απαιτεί υψηλής κατάρτισης και γνώσεων δικηγόρους, εφόσον θεωρείται περίπλοκη και απαιτητική κατηγορία αγωγών. Στην «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» επενδύουμε σε έμπειρους Συνεργάτες με τους οποίους θα διασφαλιστούν η συμμόρφωση με τους υφιστάμενους κανονισμούς, η αποζημίωση καθώς και η ορθή αντιμετώπιση των ζητημάτων κάθε εντολέα μας, αναφορικά με περιπτώσεις Συλλογικών Αγωγών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή