fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Συμβούλιο της Επικρατείας

Τι είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (εφεξής «ΣτΕ») συνιστά εντός Ελλάδας το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο, το οποίο εν πολλοίς καλύπτει την ανάγκη στα πλαίσια ενός σύγχρονου Κράτους, για έλεγχο της διοικητικής και συνολικά της κρατικής δράσης.

Ήδη, με την πρώτη απόφασή του πίσω στο 1929 (1/1929), επί προσφυγής απολυθέντος αστυνομικού, το ΣτΕ ανέδειξε και σηματοδότησε την παρουσία και λειτουργία του ως αυτή του δικαστή της νομιμότητας.

Επιστρέφοντας για λίγο πίσω στα βασικά, να σημειωθεί κατ’ αρχάς ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Συντάγματος όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του με το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, οι διοικητικές διαφορές είναι αυτές που υπάγονται στην ενιαία δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Τρόπος λειτουργίας

,Συγκεκριμένα, στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια υπάγονται:
Α’. Οι Διοικητικές διαφορές ουσίας, η εκδίκαση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 – Α΄ 97–).
Β’. Οι Ακυρωτικές διαφορές, που έχουν μεταφερθεί στα δικαστήρια αυτά, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με νόμο και η εκδίκαση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8).

Οι αρχές της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συνάδουν με αυτές του ΣτΕ, καθώς η διαφύλαξη των βασικών φιλελεύθερων και δημοκρατικών αρχών αποτελεί αταλάντευτα στόχο αλλά και πυξίδα των επιλόγων τόσο του επικεφαλής όσο και των συνεργατών αλλά και όλων των συνεργαζόμενων με την Εταιρία μας επαγγελματιών. Υπό την έννοια αυτή, όπως ακριβώς το ΣτΕ έτσι και η Εταιρία μας θεωρούμε εαυτούς θεματοφύλακες κάθε διαδικασίας που περιφρουρεί αλλά και μεταλαμπαδεύει στην κοινωνία της έννοια της Δικαιοσύνης και της Ευνομίας.

Με την πλούσια, δε, νομολογία του το ΣτΕ περιφρουρεί αλλά και αναδεικνύει τη σημασία της Αίτησης Ακυρώσεως ως ένδικο μέσο τόσο ως αρμοδιότητα που αναγνωρίζεται συνταγματικά, όσο και ως δικαίωμα υπέρ του βλαπτόμενου από την διοικητική πράξη διοικουμένου. Και η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα είναι εκεί προς επιβεβαίωση της εφαρμογής αυτού του ένδικου μέσου/ δικαιώματος, και σίγουρα προς αποφυγή ανάκλησής του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το Συμβούλιο της Επικρατείας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή
Επικοινωνία