fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύσταση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Δικηγόροι για Σύσταση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Με την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μπορείτε να προχωρήσετε σε μια σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία που να περιλαμβάνει έναν από τους εξής τύπους:

• Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης &
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπη (EOOD)

Και στις δύο περιπτώσεις με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 2 lev  (1 €)

Ανώνυμη Εταιρεία (AD) &
Ανώνυμη Εταιρεία Μονομετοχική (ΕAD)

Και στις δύο περιπτώσεις με ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο 50.000 lev (€ 25.000), και

• Εταιρείες  επενδύσεων όπως:
Τράπεζες με κεφάλαιο 10 εκατομμύρια lev  (€ 5 εκατ.)
Ασφαλιστικές με κεφάλαιο  2 – 6 εκατομμύρια lev

Ο πιο προσφιλής  τύπος εταιρίας είναι η ΕΠΕ και ιδίως η δυνατότητα σύστασης της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Πλεονεκτήματα από την Σύσταση Εταιρείας στη Βουλγαρία

Τα πλεονεκτήματα από την σύσταση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι τα εξής:

• Τα χαμηλότερα κόστη δημιουργίας στην ΕΕ
• Μικρό λειτουργικό κόστος
• Μικρότερη γραφειοκρατία στην ίδρυση και διαχείριση.
• Όλα τα επαγγέλματα είναι ανοικτά (έτσι, π.χ. δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και κόστη αγοράς αδειών για ίδρυση μεταφορικής εταιρείας και για το λόγο αυτό πολλές μεταφορικές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί στη γείτονα χώρα).
• Πολλαπλή δραστηριότητα
• Η διεύθυνση διοικήσεως δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με την έδρα της Βουλγάρικης εταιρίας.
• Μικρό κόστος αρκετών συντελεστών παραγωγής π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς χρήστες το οποίο ανέρχεται στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
• Ασφάλιση του επιχειρηματία στην Βουλγαρία (αναλόγως με τον Ο.Α.Ε.Ε.).
• Τα τιμολόγια που εκδίδονται από Βουλγάρικες εταιρείες αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης.
• Άμεση εγγραφή στο Μητρώο Εταιριών.
• 0% φόρος σε ορισμένα μέρη της Βουλγαρίας με υψηλά ποσοστά ανεργίας.
• Σταθερό τραπεζικό σύστημα και ύπαρξη υποκαταστημάτων των Ελληνικών τραπεζών σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας καθώς και καταστήματος Βουλγαρικής τράπεζας στην Ελλάδα (“PRO CREDIT BANK” στη Θεσσαλονίκη).
• Απλό φορολογικό σύστημα.
• Χαμηλές ασφαλιστικές εισφορές (110 λέβα στο βασικό μισθό, περίπου 57 ευρώ).
• Χαμηλό εργατικό κόστος. Ο κατώτατος μισθός στην Βουλγαρία διαμορφώθηκε από 1/1/2015 στα 360 λέβα δηλαδή περίπου 185€.
• Φορολογική απόσβεση σε 2 χρόνια για αγορά εξοπλισμού παραγωγής και νέων Η/Υ.
• Η πληρωμή μερισμάτων και η διανομή άλλων εισοδημάτων φορολογείται με 5%.
• Τέλος ως χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε. απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα με την ελεύθερη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων και κεφαλαίων, παράλληλα εντάσσεται σε Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα και τέλος διατηρεί (άποψη μας) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να έχει δικό της νόμισμα.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία