fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

4-10-19

ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

 1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχηματίζει φάκελο και εξετάζει το ζήτημα της αστικής και ποινικής δικαστικής προσφυγής κατά της Thomas Cook αλλά και κάθε υπαίτιου Φορέα ή/και Φυσικού ή/και Νομικού Προσώπου για τη ζημία που προξενήθηκε σε Εντολείς της. Διαρθρώνεται η δυνατότητα Δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων,  εκτιμάται η πιθανότητα ευδοκίμησης της δικαστικής αξίωσης με στόχο την τελική είσπραξη και αποκατάσταση της ζημίας, ενώ παραμετροποιούνται  τα πραγματικά περιστατικά ώστε να γίνει η αναγωγή τους σε επίπεδο πιθανών ενδοσυμβατικών ευθυνών, αδικοπρακτικών ευθυνών, ποινικά κολάσιμων πράξεων, πράξεων που αντίκεινται στους κανόνες του Ανταγωνισμού, ή που συνάδουν με χειραφέτηση της αγοράς και αθέμιτη συγκάλυψη.
 2. Επιπλέον, Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εργαλειοποιεί τη  Διαπραγμάτευση και τη Διαμεσολάβηση, ώστε να προστατεύσει τους Εντολείς της από την δανειακή έκθεση τους έναντι των τραπεζών, που προέρχεται  από την έλλειψη ρευστότητος τους που προξένησε η πτώχευση της Thomas Cook
 3. Επιπροσθέτως συντάσσει Προτάσεις για Θεσμική και Δομική Ενίσχυση στις θιγόμενες Επιχειρήσεις, που θα απευθύνει σε Κρατικούς Φορείς ώστε να αποφευχθεί η μάστιγα τις άδικης καταδίωξης τους με διοικητικά και ποινικά μέτρα.

Ανήκετε σε κατηγορία που θεωρείτε το ζήτημα φλέγον; Τα συμφέροντα σας θίχθηκαν κυρίως σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία ή Βουλγαρία; Συμπράξτε επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας: office@oikonomakislaw.com .

Μελετήστε τα κάτωθι ενδιαφέροντα περί του ζητήματος:

 

Α. Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η THOMAS COOK ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H Thomas Cook συνεργαζόταν στην Ελλάδα σταθερά τουλάχιστον  με 459 ξενοδοχεία εκ των οποίων  4 είναι ιδιόκτητα, το δε ο μεγαλύτερο ύψος των ανοιγμάτων της εμφανίζεται σε Κρήτη, Ρόδο, Κώ, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Σκιάθο κ.α..

Κατά το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που διενήργησε μελέτη για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος:

 • η συνολική ζημία στα καταλύματα της Ελλάδος  από την πτώχευση υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 315 εκατ.Ευρώ για το έτος 2019. Ειδικότερα, εκ των 9.917 ξενοδοχείων Πανελλαδικώς,  1193 εξ αυτών συνεργάστηκαν το έτος 2019 με την Thomas Cook το 2019, ήτοι 12% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος, ενώ σε κατηγορίες 1, 2 και 3 αστέρων ανήκει το 48% των ξενοδοχείων που συνεργάζονται με την Thomas Cook,
 • οι απώλειες αφίξεων και διανυκτερεύσεων – οφειλόμενες στην πτώχευση – για το έτος 2020 υπολογίζονται σε 929.073.511 ευρώ,
 • κάνοντας χρήση του τουριστικού πολλαπλασιαστή η συνολική ζημία για την Ελληνική Οικονομία υπολογίζεται σε 2.5 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με έκθεση της Moody’s η  πτώχευση της Thomas Cook:

 • Θα μειώσει τις ταμειακές ροές των Ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • Θα μειώσει τα έσοδα και τις επενδύσεις στον τουρισμό στην Ελλάδα.
 • Θα οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων.
 • Θα επηρεάσει και λοιπούς τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό (μεταφορές, εμπόριο, εστίαση κτλ).
 • Η  έκθεση Ελληνικών τραπεζών σε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και εστιατόρια) που συνεργάζονταν με την Thomas Cook ανέρχεται στο  10,8% για τα τους ΄Ελληνες δανεισθέντες τον Μάρτιο του έτους 2019.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των σχετιζόμενων Ελληνικών Εταιρειών θα αυξηθούν κάθετα λόγω της έκθεσης τους από τη συνεργασία τους με την Thomas Cook.

Επισημαίνει ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. προέβη σε καθησυχαστική ανακοίνωση για τον αντίκτυπο από την κατάρρευση της Thomas Cook, αναφέροντας ότι διατηρεί ανοικτή γραμμή χρηματοδότησης σε joint Venture της Thomas Cook (προς δυο θυγατρικές της Thomas Cook, την Helios και την Sunwick) συνολικού ύψους 40 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων ήδη έχουν εκταμιευτεί 22 εκατ. ευρώ, με διασφάλιση ενέχυρο μετοχών και ακινήτων (επί δύο ξενοδοχείων σε Ρόδο και Κω που ανήκουν σε εταιρείες, που οι μετοχές τους έχουν ενεχυριαστεί).

Το άμεσο μέλλον όμως θα δείξει τον αντίκτυπο της κατάρρευσης της Thomas Cook προς το σύνολο των Ελληνικών Τραπεζών, ως συνεπακόλουθο της ζημίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που θα υποστούν ζημία και απώλεια εσόδων 2.5 δις. Ευρώ: το μείζον των εν λόγω επιχειρήσεων έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τις Ελληνικές τράπεζες, ενώ σημαντικό ποσό αυτών ήδη είχε δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, το νέο τεράστιο πλήγμα δύσκολα θα αφήσει τράπεζα αλώβητη!

Το πλήγμα των τραπεζών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πίεση προς τον οφειλέτη επιχειρηματικό κόσμο, λειτουργώντας αρνητικά για την Ελληνική αγορά και οικονομία.

 

 

Β. Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η THOMAS COOK ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,  ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά την ετήσια έκθεση του Ομίλου Thomas Cook, έχει στη κατοχή του στην Κύπρο:

 • 70% από την Astral Tours (Cyprus) Limited
 • 100% από DMH In Destination Management Holdings (Cyprus) Ltd, που εδρεύει στην Λεμεσό
 • 100% από την Parkway IPR (Cyprus) Limited, που εδρεύει στην Λεμεσό
 • 100% από την Sunwing Hotels (Cyprus) Limited
 • Το 4* Sunwing Sandy Bay Beach στην Αγία Νάπα
 • Τουριστικά Γραφεία στην Επαρχία Αμμοχώστου

Κατά το έτος 2019 αντιπροσώπευσε το 4,1% της επιβατικής κίνησης στα  αεροδρόμια της Κύπρου, και δη εκ του Ομίλου της αναλυτικά:

 • 2,5% αντιπροσώπευσε η Thomas Cook UK
 • 1,4% αντιπροσώπευσε η Thomas Cook Σκανδιναβία
 • 0,2% αντιπροσώπευσε η  Condor.

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού της Κύπρου:

 • H Κύπρος θα χάσει περίπου 250.000 επισκέπτες.
 • Θα απολέσει 188 εκ. ευρώ εισοδήματος (λόγω της απώλειας 45.000 τουριστών για το υπόλοιπο του έτους 2019, συν των απώλεια του έτους 2020).
 • Οι απώλειές τους για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2019 προσεγγίζουν τα 50 εκατ.  Ευρώ.

 

Σύμφωνα με έκθεση της Moody’s η  πτώχευση της Thomas Cook:

 • Θα μειώσει τις ταμειακές ροές των Κυπριακών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
 • Θα μειώσει τα έσοδα και τις επενδύσεις στον τουρισμό στην Κύπρο.
 • Θα οδηγήσει σε κλείσιμο επιχειρήσεων.
 • Θα επηρεάσει και λοιπούς τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό (μεταφορές, εμπόριο, εστίαση κτλ).
 • Η  έκθεση Κυπριακών τραπεζών σε επιχειρήσεις (ξενοδοχεία και εστιατόρια) που συνεργάζονταν με την Thomas Cook ανέρχεται στο  13,9% για τα τους Κύπριους δανεισθέντες τον Μάρτιο του έτους 2019.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των σχετιζόμενων Κυπριακών Εταιρειών θα αυξηθούν κάθετα λόγω της έκθεσης τους από τη συνεργασία τους με την Thomas Cook.

Το άμεσο μέλλον όμως θα δείξει τον αντίκτυπο της κατάρρευσης της Thomas Cook προς το σύνολο των Κυπριακών Τραπεζών, ως συνεπακόλουθο της ζημίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που θα υποστούν ζημία και απώλεια εσόδων 500 εκατ. ευρώ: το μείζον των εν λόγω επιχειρήσεων έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τις Κυπριακές τράπεζες, ενώ σημαντικό ποσό αυτών ήδη είχε δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων, το νέο τεράστιο πλήγμα δύσκολα θα αφήσει τράπεζα αλώβητη!

Το πλήγμα των τραπεζών θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε πίεση προς τον οφειλέτη επιχειρηματικό κόσμο, λειτουργώντας αρνητικά για την Κυπριακή αγορά και οικονομία.

 

 

Γ. Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η THOMAS COOK ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πτώχευση της μητρικής Thomas Cook, συμπαρέσυρε σε ανάλογα προβλήματα στη Γερμανία τουλάχιστον τις κάτωθι συνδεόμενες της εταιρείες:

 • Thomas Cook GmbH,
 • Thomas Cook Touristik GmbH,
 • Bucher Reisen
 • Öger Tours GmbH

Η Γερμανική ΄Ενωση Ανεξάρτητων Πρακτορείων Ταξιδίων – VUSR προβλέπει κόστος για τον επαναπατρισμό και αποζημίωση τουριστών περίπου 400 εκατ. ευρώ, ενώ το Ταμείο του Ασφαλιστικού Κλάδου που ασφαλίζει τους παραθεριστές διατηρεί μόνο 110 εκατ. ευρώ!

 

 

Δ. Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η THOMAS COOK ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Thomas Cook πραγματοποιούσε πάνω από το 50% των πτήσεων τσάρτερ στα αεροδρόμια της Βάρνας και του Μπουργκάς, στη Βουλγαρία.

Οι απώλειες του τουριστικού τομέα της Βουλγαρίας θα ανέλθουν σε σχεδόν 50 εκατ. Ευρώ, ενώ ξενοδοχεία στη Βουλγαρία είναι πιθανό να  χρεοκοπήσουν αφού μάλιστα είναι πλέον αδύνατον να εκπληρωθούν οι συμβάσεις για την τουριστική περίοδο του έτους 2020.

 

Ε. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

 1. Ο Ελβετός κ. Peter Fankhauser, έλαβε 8,3 εκατομμύρια λίρες από τότε που ανέλαβε καθήκοντα το 2014, εκ των οποίων το έτος 2015 έλαβε μπόνους 2,9 εκατομμύρια λίρες.
 2. Ο κ. Michael Healy και ο κ. Bill Scott – Επικεφαλής Οικονομικών Υπηρεσιών – εισέπραξαν συνολικά περί τα επτά εκατομμύρια λίρες από το έτος 2014 και έκτοτε.
 3. Ο Βέλγος κ. Frank Meysman – εκ των Διευθυντών της εισέπραξε 1,6 εκατομμύρια λίρες
 4. Λοιποί Διευθυντές της εισέπραξαν 2,4 εκατομμύρια λίρες
 • Την ίδια πενταετία ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) τετραπλασίασε τα οικονομικά κονδύλια για συνδιαφήμιση με την Thomas Cook, διαθέτοντας τελικώς  ο ΕΟΤΑ το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι

2015: 400.000 ευρώ

2016: 640.008 ευρώ

2017: Ανω του 1 εκατ. ευρώ

2018: 1,2 εκατ. Ευρώ

2019: 1,2 εκατ. ευρώ

 • Το μήνα Δεκέμβριο του έτος 2018, παραιτήθηκε ο τότε οικονομικός διευθυντής της Thomas Cook, λόγω της κοινοποιήσεως “profit warning” (ενημέρωση προς τους επενδυτές για αδυναμία πραγματοποιήσεως των προϋπολογισμένων κερδών) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με – απότοκο – ακόμη σημαντικότερη  πτώση της τιμής της μετοχής της (αφού ήδη είχε αρνητικές χρηματοροές τα τελευταία δέκα έτη)
 • Η Thomas Cook παρουσίαζε στους επίσημους ισολογισμούς της άυλα περιουσιακά στοιχεία της αξίας 1,96 δισ. λιρών, τα οποία αντιστοιχούσαν στο το 40% του συνολικού ενεργητικού της.
 • Η ανωτέρω αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ.  πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, άδειες, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνογνωσία κτλ.) είχε πιστοποιηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές, κατά τρόπο ώστε η ελεγκτική εταιρεία να εμφανίζει ισορροπημένο το σχετικό πιστοποιητικό που χορήγησε (αν και εξέφρασε επιφυλάξεις για ύπαρξη στο μέλλον κερδοφορίας της Thomas Cook).
 • Ποια είναι η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Thomas Cook τη σήμερον (ήτοι λίγους μήνες μετά την εκτίμηση πως αυτά αξίζουν 1,96 δισ. λίρες); Μήπως είναι πλέον υποπολλαπλάσια και τείνει προς ελάχιστη ή όχι;
 • Ποιος είναι ο πλέον συχνός τρόπος και τέχνασμα για να τακτοποιηθεί η λογιστική εικόνα ισολογισμών; Ανήκει στη συγκεκριμένη περίπτωση η διόγκωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων;
 • Τι στάση τηρεί Financial Reporting Council (FRC), ήτοι το αρμόδιο Ελεγκτικό Συμβούλιο που ελέγχει τους ορκωτούς ελεγκτές των εταιρειών; Θα καταλήξει σε πόρισμα συγκάλυψης στοιχείων και πιθανής απάτης ή θα τα βρει όλα νόμιμα;
 • Η χορήγηση τραπεζικών δανείων στον ΄Ομιλο της Thomas Cook, ενίσχυσε την υγιή επιχειρηματικότητα ή συμπαρέσυρε πλήθος επιχειρήσεων να συνεργαστούν μαζί της, ούσες αδαείς περί την ανάλυση οικονομικών στοιχείων, αλλά κινούμενες από το κλίμα που δημιουργήθηκε τεχνηέντως στην αγορά;
 • Ήταν πράγματι τον μήνα Ιούνιο του έτους 2019 ηThomas Cook  σε τελικές συνομιλίες με την κινεζική Fosun International για την πώληση του τουριστικού κλάδου (tour operator) σε όλη την Ευρώπη και ήταν πραγματικό και αληθές το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της Διοίκησης της Thomas Cook  στις 28-8-2019 πως η Fosun θα καταβάλλει τίμημα 450 εκατομμυρίων στερλινών για το 75% του κλάδου τουρισμού και το 25% της ομώνυμης αεροπορικής εταιρείας με τις πτήσεις τσάρτερ και ποια η πραγματική υφή των ανακοινωθεισών διαπραγματεύσεων τον Σεπτέμβριο του έτους 2019 με τους μεγαλομετόχους (την Invesco κάτοχο του 19%, την Standard Life Investments με 10% και τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο και πρώην Πρόεδρο της Fosun, Guo Guangchang με 7.03%) για την έγκριση της εξαγοράς από την Fosun);
 • Γιατί η Βρετανική Κυβέρνηση αλλά και οι σχετικές υπηρεσίες της δεν ενέκριναν τη διαδικασία και δεν χορήγησαν το φημολογούμενο δάνειο;
 • Που δαπανήθηκαν τα 1.500.000.000,00 ευρώ που εισέπραξε η Thomas Cook από τους πελάτες της, το αυτό χρονικό διάστημα που η Thomas Cook δεν πλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς τους Ξενοδόχους και τους Τουριστικούς Πράκτορες;
 • Είναι αλήθεια ότι οι δανείστριες τράπεζες της Thomas Cook είχαν κατασχέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Thomas Cook από το μήνα Αύγουστο του έτους 2019 με αποτέλεσμα να εξοφληθεί μεγάλο μέρος των δανείων της προς αυτές (με χρήματα που στην πραγματικότητα προορίζονταν για να εξοφληθούν οι Ξενοδόχοι και οι Τουριστικοί Πράκτορες) κατά τρόπο ώστε ουσιαστικά οι δανείστριες τράπεζες να εξοφληθούν με ισόποση και αντίστοιχη επιβάρυνση και καταστροφή των Ξενοδόχων και Τουριστικών Πρακτόρων; Οι δανείστριες τράπεζες δηλαδή της Thomas Cook, κατάφεραν να πάρουν το «νέο χρήμα» των πελατών της Thomas Cook με το οποίο έπρεπε η Thomas Cook να πληρώσει Ξενοδόχους και Τουριστικούς Πράκτορες για να παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες που έδωσαν το «νέο χρήμα», αλλά με αυτό το «νέο χρήμα» οι τράπεζες εισέπραξαν τις παλαιές οφειλές της Thomas Cook;
 • Αν αυτό έγινε ήταν τυχαίο, ασύνδετο, αχαρτογράφητο, συμπτωματικό ή μήπως πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο όχι ελεύθερης πτώσεως της εταιρείας, αλλά οργανωμένης κατάρρευσης ώστε τα κύματα του ναυαγίου να καταλήξουν σε πλήθος ανά τον κόσμο διάσπαρτους επιχειρηματίες – επιχειρήσεις (Ξενοδόχους και Τουριστικούς Πράκτορες), και μόνο τα απόνερα του ναυαγίου να πλησιάσουν τις δανείστριες τράπεζες;
 • Υπάρχουν ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις των Αρμόδιων Κρατικών Εποπτικών;
 • Υπάρχει συντρέχον πταίσμα ή οποιαδήποτε εν γένει ευθύνη των τραπεζών που δάνειζαν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και επιχειρήσεις τουριστικών πρακτόρων αν και γνώριζαν ότι ο κύριος πελάτης τους ήταν η Thomas Cook που βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, και με τι κριτήρια την είχαν αξιολογήσει και σε τι συμπεράσματα είχαν καταλήξει για τη συνέχιση της βιωσιμότητος της;

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία