fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Τηλεφωνικές και ευρύτερα οι φωνητικές υπηρεσίες που λειτουργούν µέσω του πρωτοκόλλου Ίντερνετ: ίδρυση και λειτουργία εταιρίας στην Κύπρο

Τι Προσφέρουμε

Οι εν λόγω υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπου με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογικών μεθόδων και κατά βάση κάνοντας χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας οι οποίες μέχρι πρότινος γίνονταν με πιο παραδοσιακές μεθόδους που κατά κανόνα λειτουργούν μέσω των γραμμών των δημοσίων/εθνικών τηλεφωνικών δικτύων μεταγωγής (PSTN).

Η δυσκολία του νέου τρόπου που εγκαινιάζει η γνωστότερη και ως IP Telephony έναντι της μέχρι σήμερα διαμορφωμένης κατάστασης είναι το ότι η μετάδοση είτε φωνής/ ήχου είτε εικόνας είτε στοιχείων τηλεομοιοτυπίας-fax γίνεται με ροή η οποία είναι συνεχώς αναδιαμορφούμενη και όχι τμηματοποιημένη εν είδει «πακέτων στοιχείων» που σταδιακά αποστέλλονται από τον πομπό στον δέκτη.

Η IP Telephony μετασχηματίζει την επικοινωνία σε ψηφιακή προκειμένου να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου και των συσκευών που λειτουργούν σε συνάρτηση με το διαδίκτυο και τις διάφορες εφαρμογές του. Επειδή, δε, σκοπός της IP Telephony είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, προτείνεται κατ’ αρχάς προς το σκοπό χρήσης από τις επιχειρήσεις και γενικώς σε περιβάλλοντα εργασιακά.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Υπάρχουν άλλες παρόμοιες εταιρίες και αν ναι, πόσο έντονος θα είναι αυτός ο τέτοιου είδους ανταγωνισμός;

Πράγματι υπάρχουν αντίστοιχες εταιρίες όπως για παράδειγμα οι οποίες έχουν  μεν έδρα, π.χ. στην Κύπρο, ωστόσο η δραστηριότητά τους εκτείνεται ανά την υφήλιο με παρουσία σε χώρες όπως Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία , Γαλλία, Ιταλία, Μεξικό, Ολλανδία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική και πολλές  πολλές ακόμη.

Διαδικαστικές προϋποθέσεις προς το σκοπό εγκατάστασης μιας τέτοιας εταιρίας στην Κύπρο

Πράγματι, πέραν του ότι χρειάζεται η έκδοση ειδικής άδειας προς το σκοπό εγκατάστασης και λειτουργίας μίας εταιρίας με τέτοιο προσανατολισμό στην Κύπρο, είναι γεγονός ότι σε πρότερη φάση είναι απαραίτητη η διαδικασία ίδρυσης  μιας εταιρίας με όρους Κυπριακού δικαίου η οποία θα λειτουργήσει ως το όχημα μιας τέτοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το νομικό πλαίσιο το παρέχει  ο νόμος N112 (I) / 2004 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της Κυπριακής Δημοκρατίας της 30 Απριλίου 2004 ο οποίος και προνοεί σχετικά με τη χορήγηση της εξειδικευμένης άδειας προς το σκοπό λειτουργίας μιας τέτοιας επιχείρησης. Εν πολλοίς λόγος γίνεται για φυσικά και  νομικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να παράσχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες και τα οποία πρέπει να ενημερώσουν προσηκόντως την αρμόδια αρχή, ήτοι το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καταβάλλοντας και  το σχετικό αντίτιμο παραβόλου όπως είθισται σε τέτοιες διαδικασίες.

Αυτό, ωστόσο, το οποίο είναι και το καίριο σε αυτή  τη διαδικασία προσήκουσας ενημέρωσης του αρμόδιου Γραφείου είναι από πλευράς του φυσικού ή νομικού προσώπου που σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί εν προκειμένω να χορηγηθεί εγγράφως μία σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή της συγκεκριμένης δραστηριότητας που επιθυμεί να ασκήσει , αυτό που θα λέγαμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο δράσης που θα λειτουργεί ως Οδικός Χάρτης Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Απαραίτητο έγγραφο σε αυτή τη διαδικασία που δρομολογείται σχετικώς είναι η «Δήλωση Καταχώρισης για την άσκηση δραστηριοτήτων περί τις επικοινωνίες υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης», όπου και θα γίνεται σύντομη μνεία περί της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Αναφορικά με την καταβολή των πάντα απαραίτητων σε αυτές τις διαδικασίες παραβόλων χωρεί η εξής διάκριση: καταβολή μέχρι την 30 Ιουνίου, άλλως καταβολή από την 1 Ιουλίου και  εντεύθεν. Η διάκριση γίνεται και  έχει την σημασία της διότι εν πολλοίς εφόσον η καταχώριση λάβει χώρα το πρώτο εξάμηνο του έτους και μέχρι τέλη Ιουνίου, το ποσό παραβόλου εξικνείται σε τουλάχιστον 850, 00€, ενώ σε πλαίσια δευτέρου εξαμήνου στο ήμισυ, ήτοι σε σίγουρα 425, 00€. Σχετικά, δε, με τη χρονική στιγμή καταβολής, αυτή λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και εφόσον γίνει η υποβολή του εντύπου της «Δήλωσης Καταχώρισης για την άσκηση δραστηριοτήτων περί τις επικοινωνίες υπό καθεστώς γενικής εξουσιοδότησης». Όσο για την καταχώριση των επόμενων ετών, αυτή υπολογίζεται κάθε έτος με βάση τον κύκλο εργασιών του εμπλεκόμενου παρόχου των τέτοιου είδους δραστηριοτήτων.

Άμα τη ολοκληρώσει της καταβολής των παραβόλων ακολουθούν τα εξής δύο βήματα. Κατά πρώτον, θα πρέπει να υποβληθεί από πλευράς αιτούντος μία αίτηση προκειμένου για τη λήψη αριθμών τηλεφώνου απευθυνόμενη προς το ως άνω Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, φροντίζοντας παράλληλα να συμβληθεί με εξουσιοδοτημένο αναγνωρισμένο πάροχο στην Κύπρο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την εποπτεύουσα Αρχή. Κατά δεύτερον και σε συνέχεια της χορήγησης της σχετικής άδειας, υποβάλλεται σχετικό αίτημα και πάλι προς το Γραφείο  Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκειμένου για τη χορήγηση αυτών των τηλεφωνικών αριθμών, τα οποία και περιέρχονται  στον αιτούντα  μετά και την καταβολή πλέον από αυτόν των σχετικών παραβολών τα οποία και υπολογίζονται επί συγκεκριμένου.

Μετά και την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων πλέον αρμόδια αρχή για την εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας καθίσταται η Διεύθυνση Εθνικής Αγοράς Χονδρικών Τιμών

Τα κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας μιας τέτοιου είδους εταιρίας στην Κύπρο

 

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Καταστατικό και Όροι Λειτουργίας

Απαραίτητο διαδικαστικό στοιχείο λειτουργίας κάθε εταιρικής μορφής και δραστηριότητας , καθώς εντός αυτού περιγράφεται μεταξύ άλλων η δραστηριότητα και  ο σκοπός , αλλά και η εν γένει λειτουργία της εταιρίας

 • Κεφάλαιο

Στην Κύπρο δεν υπάρχει η υποχρέωση ελάχιστης καταβολής κεφαλαίου προς το σκοπό ίδρυσης εταιρίας. Το μόνο δεδομένο είναι η καταβολή ποσοστού 0.6% στο ονομαστικό κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί αρμοδίως προς το σκοπό λειτουργίας της εταιρίας στο Μητρώο Καταχώρισης και το οποίο θα παραμένει σε  κάθε ευκαιρίας αύξησης κεφαλαίου στο ίδιο ποσοστό, ήτοι του  0.6%

 • Εταίροι

Υπάρχει η δυνατότητα  σύστασης εταιρίας με έναν και μόνο εταίρο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Υπάρχει, δε, η δυνατότητα ανωνυμίας υπό την έννοια ότι τα εταιρικά μερίδια μπορεί να τηρεί εταιρία η οποία θα λειτουργεί ως καταπιστευματοδόχος των ιδιοκτητών, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Εάν δικαστική αρχή στα πλαίσια διενεργούμενης έρευνας αποφασίσει την αποκάλυψη των εν λόγω στοιχείων, θα πρέπει να χορηγηθεί κατόπιν αίτησης η σχετική άδεια και  μόνον τότε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Οιοσδήποτε μπορεί να οριστεί μέλος ΔΣ, ωστόσο αυτό που κατά κανόνα προτείνεται σε όποιον επιχειρηματικά επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο είναι να ορίσει συμβούλους με γνώση της τοπικής αγοράς ώστε ακόμη και με όρους φορολόγησης να μην τεθεί θέμα αμφισβήτησης της έδρας της εταιρίας, καθώς το φορολογικό καθεστώς για εταιρίες με έδρα την Κύπρο είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκό

Γραμματειακή Υποστήριξη

Έχετε υπ’ όψιν ότι είναι υποχρεωτική υπό το παρόν καθεστώς λειτουργίας

Έδρα

Για λόγους πρακτικούς συνάμα, όμως, εταιρικούς και φορολογικούς η Εταιρία θα πρέπει να δηλώνει έδρα στην Κύπρο

 Λογότυπο/ Επωνυμία

Πριν φτάσει κανείς στο λογότυπο και την προώθηση αυτού, καλόν – και απαραίτητο –είναι να έχει ολοκληρώσει προηγουμένως τις εξής διαδικασίες αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

 • Επωνυμία εταιρίας
 • Διεύθυνση αυτής
 • Σκοπός/ Δραστηριότητα
 • Διακριτικός τίτλος και κάτοχος αυτού

Αυτό, ωστόσο, που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να δρομολογηθεί με συνέπεια η καταχώριση επωνυμίας της εταιρίας, γεγονός που κατά κανόνα συνδράμει καθοριστικά στην προώθηση των εμπορικών της σκοπών, είναι ένας ενδελεχής έλεγχος της υπό σκέψη επωνυμίας στο Αρχείο Καταχωρισμένων Σημάτων ώστε να διαπιστωθεί η εμπλοκή της ή όχι σε κάποιο άλλο εταιρικό μόρφωμα.

Να σημειωθεί, δε, ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν περιορίζεται απλώς και μόνο στις εγχώρια/ εθνικά δραστηριοποιούμενες εταιρίες  αλλά και σε εκείνες οι οποία ανήκουν σε αλλοδαπά φυσικά και  νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής αγοράς.

Τέλος, από την πλευρά μας συστήνουμε πάντα τον τέτοιου είδους έλεγχο καθώς υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο, δηλαδή η χρήση κάποιας λέξης ή κάποιου όρου να εμπίπτει στα πλαίσια περιορισμού χρήσης από πλευράς κυπριακών αρχών, συνεπώς η χρήση αυτού του όρου θα μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας.

Η αίτηση για τη χορήγηση/ έγκριση επωνυμίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά, χωρίς αυτό να σημαίνει  ότι έχει καταργηθεί η παραδοσιακή διαδικασία της αυτοπρόσωπης υποβολής αίτησης, η οποία είτε στη μια περίπτωση είστε στην άλλη, θα πρέπει να συνοδεύεται από προηγούμενη χορηγηθείσα άδεια της αρμόδιας κρατικής αρχής Κύπρου, όπως επίσης και από την απόδειξη καταβολής του παραβόλου που είναι απαραίτητο για καθένα ξεχωριστό όνομα/ επωνυμία, ενώ υπάρχει η πρόβλεψη και για επίσπευση της διαδικασίας εν είδει κατεπείγοντος κατόπιν καταβολής επιπλέον ποσού για την καθεμία επωνυμία ξεχωριστά.

Μετά την εξασφάλιση συγκατάθεσης, η αίτηση προς καταχώριση επωνυμίας λαμβάνει χώρα άμεσα.

Καταχώριση και του εμπορικού σήματος

Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία μπορεί να λάβει χώρα ένα μόλις μήνα μετά την καταχώριση της εταιρίας η οποία -παρεμπιπτόντως – μπορεί να λάβει  χώρα είτε ηλεκτρονικά, δηλ. μέσω ίντερνετ, είτε με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων δια ταχυδρομείου.

Η διαδικασία της καταχώρισης σήματος, δε, γίνεται και αυτή ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Εταιρίας από τον Επόπτη Εταιριών.

Απαραίτητα έγγραφα προς το σκοπό περαίωσης της διαδικασίας είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
 • Έγγραφη δήλωση, συγκατάθεση, προ-έγκριση συνταγμένη από αρμόδια κυβερνητική αρχή εφόσον μάλιστα πρόκειται να γίνει χρήση λέξεων ή, ευρύτερα, όρων για τους οποίους είναι απαραίτητη η τέτοιου είδους διαδικασία πριν την έγκριση του σήματος
 • Απόδειξη καταβολής των κατά περίπτωση ποσών τα οποία θα πρέπει να έχουν καταβληθεί μέσω πιστωτικής κάρτας, τα οποία προσαυξάνονται εφόσον κάποιος επιθυμεί να επισπεύσει την διαδικασία.

Επιβεβαιώνοντας την καταχώριση με το Επιμελητήριο

Εφόσον το Επιμελητήριο επιβεβαιώσει την προσήκουσα τήρηση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, τότε το σήμα κατοχυρώνεται και ακολουθεί η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, χορηγώντας και το σχετικό Πιστοποιητικό, όπου και αναγράφεται και ο αριθμός καταχώρισης μαζί με το όνομα καθ’ αυτό.

Σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος  να του χορηγηθεί εκ της ως άνω αναφερθείσας αρχής κάποιου είδους  θεωρημένο αντίγραφο προς συγκεκριμένη χρήση όπως αυτές που θα αναφερθούν αμέσως κάτωθι, αυτό μπορεί να το αιτηθεί κατόπιν καταβολής του σχετικού κόστους · τα πιστοποιητικά δε, για τα οποία γίνεται λόγος είναι:

 • Θεωρημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Καταχώρισης
 • Θεωρημένο αντίγραφο έδρας δραστηριότητας
 • Θεωρημένο αντίγραφο εντύπου ΕΕ Form1

Τα εν λόγω πιστοποιητικά έχουν διάρκεια ισχύος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι εκδίδονται ως άλλωστε είθισται και ηλεκτρονικά

Σχετικά με την αρμόδια εθνική δημοσιονομική αρχή/ εφορία

Δύο βασικά στοιχεία πρέπει να έχει κατά νου κάποιος που δραστηριοποιείται στην Κύπρο.

 Κατά πρώτον ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εισόδημα άνω των € 19,500 θα πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση, άρα θα πρέπει εκ των προτέρων και ήδη να έχει φροντίσει για την έκδοση σχετικού αριθμού φορολογικού μητρώου

Επίσης, πρέπει να έχετε κατά νου ότι εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο παρουσιάζει δραστηριότητα και κύκλο εργασιών είτε για ενιαύσια περίοδο είτε μέσα σε διάστημα  30   ημερών ύψους άνω των € 15,600, τότε επιβάλλεται να υποβάλλει επιπλέον δήλωση στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Ζητήματα περί την Ασφάλιση

Κάθε εργαζόμενος που δραστηριοποιείται εντός των ορίων της Κύπρου υποχρεωτικά ασφαλίζεται, είτε απασχολούμενος σε επιχείρηση/ εταιρία άλλου είτε ως αυταποσχολούμενος. Εάν μάλιστα είναι και εργοδότης, τότε οφείλει να ασφαλιστεί στο Μητρώο Εργοδοτών υποβάλλοντας σχετικό έντυπο Αίτησης. Αυτή του, δε, η υποχρέωση υπάρχει για καθεμία ξεχωριστή περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά

Ολοκληρώνοντας το παρόν, να σημειωθεί ότι σε μεταγενέστερο  της σύστασης και αρχικής λειτουργίας στάδιο θα πρέπει όποτε επέρχεται σχετική αλλαγή σε στοιχεία περί την εταιρία, π.χ. έδρα αυτής, κάποια αλλαγή σε στοιχεία περί την ταυτότητα του ιδιοκτήτη φυσικού προσώπου, αλλαγή της δραστηριότητας να ενημερώνεται προσηκόντως και ο Επόπτης Εταιριών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με IP τηλεφωνία και ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία