fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Τι Προσφέρουμε

Οι δικηγόροι και συνεργάτες της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” παρέχουμε νομική συμβουλή και στήριξη στους εντολείς μας σε κάθε περίσταση που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ανταποκρινόμαστε παρέχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρογνωσία με στόχο την άμεση συνδρομή σας σε κάθε θέμα που σας απασχολεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαθέτουμε 13 γραφεία σε 10 χώρες).

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Είναι δεδομένο ότι τόσο η προηγούμενη δεκαετής κρίση όσο και η τρέχουσα δυστοπική κατάσταση έχουν δημιουργήσει μία ιδιαιτέρως πιεστική πραγματικότητα στην οποία τα μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια καθίστανται αναπόσπαστο κομμάτι της.
Υπάρχουν επιμέρους στάδια κατά την εξέλιξη μιας τραπεζικής και καθώς αυτά εκτυλίσσονται, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” μπορούν να αναλαμβάνουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες :
• Υποβολή αιτήματος στο αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα/ οργανισμό με πρωτοβουλία και του δανειολήπτη
• Από κοινού με την τράπεζα και σε συνεννόηση με τον δανειολήπτη, επιλογή ανεξάρτητου και κατά τούτο αμερόληπτου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή από τον Κατάλογο των διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Διαμεσολαβητής, καταρτισμένος και χάρη στις ειδικές δεξιότητες του θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης.
• Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεσμεύονται από την τήρηση της εμπιστευτικότητας και ασφαλώς, όχι μόνον οι Δικηγόροι των μερών οι οποίοι υποχρεωτικά παρίστανται στη διαμεσολάβηση

Τι είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Είναι κυρίως αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια που εξελίσσεται και αναπτύσσεται ο θεσμός της τραπεζικής διαμεσολάβησης καθώς αναφορικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έχει αποδειχτεί ότι παρέχει ιδιαίτερη ευελιξία ώστε με όσο το δυνατόν πιο ευέλικτό τρόπο να αναζητηθούν ρυθμίσεις και λύσεις με δανειολήπτες που τελούν σε κατάσταση υπερχρέωσης. Η τραπεζική διαμεσολάβηση, λοιπόν, δεν είναι τίποτε περισσότερο παρά μια εκούσια διαδικασία επίλυσης οικονομικών διαφορών στην οποία αν τα μέρη προσέλθουν με ειλικρίνεια – ακόμη και αν διακατέχονται από δικαιολογημένη καχυποψία και δυσπιστία – είναι σίγουρο ότι θα καταφέρουν να επιτύχουν μια επωφελή λύση, και μάλιστα με όρους ταχύτητας και αποτελεσματικότητας που καμιά δικαστική διαδικασία δεν μπορεί να εγγυηθεί.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι δανειολήπτες βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση λύσεων και τρόπων διαχείρισης των γεννημένων υποχρεώσεών τους και συχνά καταφεύγουν σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας διακανονισμούς, ενώ ήδη έχει αρχίσει να ξανανοίγει η συζήτηση για τους πλειστηριασμους ακινήτων ακόμη και αν αυτά αποτελούν πρώτη κατοικία.
Η τραπεζική διαμεσολάβηση μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των έμπειρων δικηγόρων της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” οι οποίοι (και) με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργατών (λογιστών, φοροτεχνικών, μηχανικών κ.ο.κ.) μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας πραγματική λειτουργικής και αποδοτικής για αμφότερα τα μέρη – δανειολήπτη και τράπεζας – συμφωνίας, ακόμη και εντός μίας ημέρας, εφόσον αυτή είναι η ειλικρινής διάθεση των εμπλεκομένων, Εφόσον, δε, επιτευχθεί συμφωνία, άμεσα καταρτίζεται το Πρακτικό Επιτυχίας, το οποίο κατατίθεται την επομένη στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο αποκτώντας ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

6 + 9 =

Επικοινωνία