fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Τραπεζικοί Σύμβουλοι

Τραπεζικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι – Τι Προσφέρουμε

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ προσφέρουμε συμβουλευτική περί τη στρατηγική των επιχειρήσεων ανταποκρινόμενοι στις ερωτήσεις των εντολέων μας σε σχέση με τις τραπεζικές υπηρεσίες και όσον αφορά τα οικονομικά των επιχειρήσεων αυτών.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Έχουμε την τύχη να μπορούμε να λέμε ότι τόσο θεωρητικά όσο και σε επίπεδο απτών εργασιακών σχέσεων έχουμε γνώση των υπηρεσιών που παρέχει μια τράπεζα, όπως επί παραδείγματι αιτήσεις για τη χορήγηση δανείων ή πιστοληπτικής γραμμής, ή την επιλογή της υποθήκης, ή άλλου είδους οικονομικές υπηρεσίες οι οποίες εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες μας, λαμβάνοντας, ασφαλώς, υπ’ όψιν το γεγονός ότι είτε είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επίπεδο καθημερινότητας είτε είναι νομικά πρόσωπα υψηλού διαμετρήματος και οικονομικού εκτοπίσματος.

Τι είναι οι Τραπεζικοί Σύμβουλοι

Ένας σύμβουλος περί των τραπεζικών υπηρεσιών είναι πρώτα και κύρια ένας σύμβουλος του οποίου η δουλειά είναι να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να πετύχουν περισσότερα και να προοδεύσουν εξελισσόμενοι και πηγαίνοντας από το παρόν σημείο εργασιακής πραγματικότητας σε ένα άλλο, διαφορετικό, πιο επίκαιρο αλλά και πιο εκλεπτυσμένο.

Συνεπώς, η δουλειά ενός συμβούλου είναι να παράσχει συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, και όχι απλώς μία κάποια γνώμη προκειμένου άλλωστε οι πελάτες του να λύσουν τα προβλήματά τους.

Αναφορικά, δε, με τον τραπεζικό κλάδο, τα προβλήματα που χρήζουν επίλυσης μπορεί να είναι πολύ συγκεκριμένα και συνήθη, είτε όμως μπορούν να είναι καινοφανή, απαιτητικά και ακόμη και πολύ ενδιαφέροντα να ασχοληθεί κανείς, όπως για παράδειγμα συμβαίνει τώρα με το ζήτημα της πανδημίας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Εδώ στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συνεργαζόμαστε με τραπεζικά ιδρύματα σε μια απόπειρα να ορίσουμε αλλά και να παράσχουμε το κάτι διαφορετικό, μια αλλαγή όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και θέση των εντολέων μας, ώστε να επιδιώξετε την υλοποίηση των προσδοκιών σας.

Αν θα έπρεπε να καταγράψει κάποιος δυο-τρία πράγματα εν είδει σημείων και να σχεδιάσει έναν απλό, ωστόσο ακριβή χάρτη σχετικά με το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η συμβουλευτική περί των τραπεζών, τότε θα σημειώναμε τα ακόλουθα:
• Δεξιότητες επικοινωνιακές και διαπροσωπικού χαρακτήρα
• Αναλυτική σκέψη
• Προσοχή στη λεπτομέρεια

Ειδικοί Τραπεζικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Τραπεζικής Συμβουλευτικής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή