fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Τραπεζικός Λογαριασμός Μεσεγγύησης Δικηγόρου για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές

Τι Προσφέρουμε

Αν διαθέτετε κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία (επιχειρηματικά ή χρηματοοικονομικά) τα οποία τελούν υπό διαδικασία συναλλαγών ή μεταβιβάσεων, τότε πιθανόν να χρειαστείτε ένα αξιόπιστο και ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο το οποίο θα ενεργήσει ως μεσεγγυητής κατέχοντας τα εν λόγω στοιχεία και μεταβιβάζοντας τα μόνο όταν εκπληρωθεί επιτυχώς οι μεταξύ των μερών όροι της επιχειρηματικής ή χρηματοοικονομικής συναλλαγής.

Οι Δικηγόροι Μεσεγγύησης συνιστώνται για τον ρόλο του μεσεγγυούχου διότι η πολυεπίπεδη νομική τους κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τις εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές, τους προτάσσει μεταξύ των λοιπών επαγγελματιών – στην διεκπεραίωση και διασφάλιση σε υψηλά πρότυπα της διαδικασίας – στον συγκεκριμένο τομέα υπηρεσιών.

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία παρέχει στους εντολείς της- άτομα ή νομικές οντότητες (εταιρείες) – Υπηρεσίες Μεσεγγύησης για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές. Λειτουργούμε ως διορισμένοι μεσεγγυούχοι που διασφαλίζουν τα κεφάλαια και περιουσιακά σας στοιχεία στα πλαίσια μιας συναλλαγής και επικυρώνουμε την επιτυχή εκπλήρωση των όρων αυτής και για τα δύο μέρη.

 

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Τι είναι ο Δικηγόρος Μεσεγγύησης για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές (Attorney Paymaster)

Ο Δικηγόρος Μεσεγγύησης (Attorney Paymaster) αναλαμβάνει τον ρόλο του ουδέτερου και ανεξάρτητου των συμβαλλόμενων μερών τρίτου προσώπου, και αναλαμβάνει την ασφαλή και έγκυρη διευθέτηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ ατόμων ή νομικών προσώπων, τα οποία μπορεί να βρίσκονται είτε στα ίδια, είτε σε διαφορετικά δικαιοδοτικά συστήματα.

Ο Μεσεγγυητής είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, Δικηγόρος, λόγω της αξιοπιστίας και των υψηλών προτύπων γνωστικού πλαισίου που προσφέρουν οι Δικηγόροι στον τομέα αυτών των υπηρεσιών. Ο Δικηγόρος Μεσεγγύησης διατηρεί λογαριασμό μεσεγγύησης για να λάβει αυτά τα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία από τους αγοραστές και στη συνέχεια τα αποδεσμεύει – μεταβιβάζει στους πωλητές ή/και στους μεσίτες που αναφέρονται στη σύμβαση των συμβαλλομένων, όταν και μόνο πληρωθούν επιτυχώς οι συμβατικές αμφότερων των μερών υποχρεώσεις.

Ο Μεσεγγυητής διορίζεται για την διευκόλυνση, διασφάλιση και επιβολή των όρων των συναλλαγών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν αμοιβές και προμήθειες και ακολούθως ελαχιστοποιεί κάθε πιθανό κίνδυνο απωλειών για τα συμβαλλόμενα μέρη που συναλλάσσονται.

Οι Υπηρεσίες Μεσεγγύησης συνιστούν τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τον περιορισμό χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών κινδύνων σε συναλλαγές και διασφαλίζουν τους όρους της συμφωνίας και συνεπώς την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών.
Υπογραμμίζεται ότι οι νεοσύστατες εταιρείες που δεν διαθέτουν αναφορά τραπεζικού λογαριασμού, ούτε πιστωτικό ιστορικό μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα σε τέτοιες συναλλαγές.

Οι Υπηρεσίες μας

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρεία παρέχει της Υπηρεσίες ενός Μεσεγγυούχου για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές στους εντολείς της – νομικές οντότητες και ιδιώτες – μέσω των γραφείων της στη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, αλλά βάσει ειδικών αιτημάτων των εντολέων μας και σε λοιπές χώρες ανά τον κόσμο, στις ακόλουθες συναλλαγές:

  • Συνάλλαγμα
  • Κοσμήματα
  • Διαχείριση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων (έγγραφα, χρήματα κ.α.)
  • Ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα
  • Κεφαλαιοαγορά
  • Ακίνητα
  • Αγορές αργού πετρελαίου
  • Ασήμι, χρυσός και πολύτιμα μέταλλα
  • Σπάνια μέταλλα, άνθρακας, άλλα εμπορεύματα
  • Γεωργικά προϊόντα

Υπογραμμίζονται τα εξής:

Όλες οι συναλλαγές και οι πληρωμές υπόκεινται στην τελική θεώρηση και επιβεβαίωση των τραπεζών αναφοράς. Τα συναλλασσόμενα μέρη θα πρέπει να προσκομίσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα κεφάλαια ή περιουσιακά στοιχεία τους. Συνεπώς, οι εντολείς μας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία θα πρέπει απαρέγκλιτα να μας παρέχουν εκ των προτέρων το σύνολο των εγγράφων που αφορούν τα συναλλασσόμενα μέρη και δη αποδεικτικά της προελεύσεως των στοιχείων συναλλαγής προκειμένου να ακολουθηθούν στο απόλυτο οι σχετικές πολιτικές συμμόρφωσης.

Ο Μεσεγγυητής δεν παρακρατεί τους φόρους. Το άτομο ή οι νομικές οντότητες είναι υπεύθυνες για την πληρωμή τυχόν οφειλόμενων φόρων.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Μεσεγγύησης Δικηγόρου για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή ερώτημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και η έμπειρη ομάδα Νομικών μας θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει.

15 + 4 =

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εκκαθάρισης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία