fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Χρεόγραφα/Τίτλοι & Εταιρική Χρηματοδότηση

Τι Προσφέρουμε

Ο τομέας των Χρεογράφων/Τίτλων και των Εταιρικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχει καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκος και απαιτητικός, ιδίως στις μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς που βιώνουμε. Αναμφίβολα, οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να μετριάσουν τους κινδύνους και να εντοπίσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τα προβλήματά σας, σε οποιεσδήποτε νομικές περιπτώσεις.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Τομείς στους οποίους οι συμβουλές μας θα μπορούσαν να συνδράμουν εποικοδομητικά είναι, μεταξύ άλλων:

  • Παροχή συμβουλών σχετικά με δημόσιες και ιδιωτικές προσφορές μετοχών ή χρεωστικών τίτλων
  • Συμμόρφωση με τους νόμους περί κινητών αξιών
  • Διαχείριση των εποπτικών οργάνων και των ελέγχων
  • Διαπραγματεύσεις για συμφωνίες με τρίτους
  • Διαιτησία σε συγκρούσεις επί Τίτλων
  • Υποστήριξη σε δικαστική διαμάχη

Τι είναι ο όρος "Χρεόγραφα/Τίτλοι και Εταιρική Χρηματοδότηση"

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι τίτλοι αποτελούν χρηματοπιστωτικά εργαλεία τα οποία αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης ή αγοράς, καθώς έχουν χρηματοοικονομική αξία. Υπάρχουν δύο τύπους Τίτλων, τους Μετοχικούς Τίτλους στους οποίους περιλαμβάνονται οι μετοχές και Χρεωστικούς Τίτλους που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ομόλογα. Αυτός ο χρηματοοικονομικός τομέας συγκεκριμένα, ασχολείται με τους τρόπους εταιρικής χρηματοδότησης σε κάθε τύπο συμφωνίας, ξεχωριστά. Είναι επίσης δυνατόν για μια εταιρεία, με τον τρόπο αυτό, να μπορέσει να αντιμετωπίσει -πιθανά- επερχόμενα προβλήματα σχετικά με οικονομικές συναλλαγές, πιθανές υποχρεώσεις ή ακόμη, διαμάχη μεταξύ συμφερόντων κ.λπ.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μπορείτε να βασιστείτε στους έμπειρους συνεργάτες μας οι οποίοι έχουν εκπροσωπήσει μεταξύ άλλων εκδότες, ασφαλιστές, μετόχους πωλήσεων και άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Η «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» είναι σε θέση να σας βοηθήσει να μετριάσετε τον κίνδυνο, να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείστε και να επιτύχετε τους στόχους της επιχείρησής σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Τίτλων και Εταιρικής Χρηματοδότησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία