fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Χρηματαγορές ή Αγορές Χρήματος

Τι Προσφέρουμε

Η «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» στέκεται εδώ και 25 χρόνια πολύτιμος αρωγός και συνεργάτης στους πελάτες της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του βεληνεκούς, του οικονομικού εκτοπίσματος ή του κοινωνικού αποτυπώματος με όρους δημοσιότητας ή/ και δημοφιλίας που οιοσδήποτε εξ αυτών απολαμβάνει.

Με τα 13 γραφεία μας σε 10 διαφορετικές χώρες βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε συγκυρία, ενώ είμαστε πάντα διαθέσιμοι μέσω τηλεφώνου ή email ανταποκρινόμενοι σε κάθε περίπτωση που εσείς κρίνετε απαραίτητο.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Δίκαιο Εταιριών
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Δίκαιο Εταιρικών και Εμπορικών Συμβάσεων
  • Δίκαιο Καταναλωτή
  • Μικρο – Μακροοικονομικά μεγέθη
  • Φορολογικό Δίκαιο
  • Δίκαιο Ενέργειας

Τι είναι οι Αγορές Χρήματος

Χρηματαγορές ή Αγορές Χρήματος είναι ο χώρος όπου συναντώνται, συμφύρονται και συναλλάσσονται οι παράγοντες του χρήματος στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους, με την τελευταία αυτή να αφορά στην άντληση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό τους που διαφοροποιεί την χρηματαγορά από την κεφαλαιαγορά, είναι ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας της με ορίζοντα συντομότερο του έτους.

Οι αγορές του χρήματος είναι άλλοτε εγχώριες, οπότε οι συναλλαγές γίνονται με βάση το εγχώριο νόμισμα και άλλοτε πιο ευρείες και διεθνοποιημένες, οπότε τα χαρακτηριστικά τους διαφοροποιούνται καθώς εδώ συναντάμε προϊόντα και έννοιες όπως τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τα εμπορικά ομόλογα, οι συμφωνίες επαναγοράς κοκ

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρέχουμε γνώση και διαθέτουμε την εμπειρία και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό προς το σκοπό κατανόησης εννοιών όπως η αγορά συναλλάγματος, η αποτίμηση αξιογράφων, η τραπεζική εποπτεία κοκ

Μέσω αυτής της γνώσης και μέσω της κατανόησης της θεωρίας αλλά και της λειτουργίας των βασικών παραγόντων της αγοράς όπως επί παραδείγματι οι τράπεζες ή ακόμη περισσότερο οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών οι οποίες και είναι επιφορτισμένες με το έργο της διαμόρφωσης και άσκησης της νομισματικής πολιτικής, συμβάλλουμε στην προώθηση των δικών σας επιχειρηματικών σχεδιασμών παρέχοντας συμβουλευτική στήριξη σε κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα υλοποίησης αυτών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Χρηματαγορών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

8 + 14 =