fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Χρηματαγορές ή Αγορές Χρήματος

Τι Προσφέρουμε

Η «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρία» στέκεται εδώ και 25 χρόνια πολύτιμος αρωγός και συνεργάτης στους πελάτες της σε κάθε συγκυρία, ενώ είμαστε πάντα διαθέσιμοι, ανταποκρινόμενοι σε κάθε περίπτωση που εσείς κρίνετε απαραίτητο. Αδιαμφισβήτητα, οι δικηγόροι μας θα κληθούν να ασχοληθούν με σοβαρά ζητήματα σε αυτό τον νομικό τομέα, όπως η λειτουργία της αγοράς, η συμμόρφωση με τους κανονισμούς η ενίσχυση του κεφαλαίου και η παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το χρηματιστήριο. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις οι έμπειροι δικηγόροι της εταιρείας θα βρίσκονται δίπλα σε κάθε έναν από τους εντολείς μας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας είναι, μεταξύ άλλων:

  • Οικονομική διαχείριση κεφαλαίου/μετοχών
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Βοήθεια σε γραφειοκρατικές διαδικασίες
  • Διασφάλιση οικονομικών συμφερόντων
  • Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες -αν χρειαστεί-

Τι είναι οι Αγορές Χρήματος

Χρηματαγορές ή Αγορές Χρήματος είναι ο χώρος όπου συναντώνται και συναλλάσσονται οι παράγοντες του χρήματος, στα πλαίσια της δραστηριότητάς τους, με την τελευταία αυτή να αφορά στην άντληση κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό  που διαφοροποιεί την χρηματαγορά από την κεφαλαιαγορά, είναι ο βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας της με ορίζοντα συντομότερο του έτους. Οι αγορές του χρήματος είναι άλλοτε εγχώριες και άλλοτε πιο ευρείες και διεθνοποιημένες, καθώς εδώ συναντάμε προϊόντα και έννοιες όπως τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τα εμπορικά ομόλογα, οι συμφωνίες επαναγοράς κοκ. Αυτές οι χρηματοοικονομικές διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω επίσημων οργανωμένων χρηματιστηρίων ή μέσω εξωχρηματιστηριακών αγορών, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με προκαθορισμένους κανονισμούς. Καθώς το δικαίωμα συμμετοχής προσφέρεται δημοκρατικά – λόγω της ελεύθερης οικονομίας –, όλοι έχουν πρόσβαση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τα χρηματιστήρια λειτουργούν επίσης ως εξισορροπητικός παράγοντας για ολόκληρη την οικονομία αν λάβουμε υπόψη ότι οι αγοραστές και οι πωλητές δραστηριοποιούνται στην ανοικτή αγορά. 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διαθέτουμε γνώση, εμπειρία και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό προς το σκοπό κατανόησης εννοιών όπως η αγορά συναλλάγματος, η αποτίμηση αξιογράφων κα. Μέσω της γνώσης και της κατανόησης της λειτουργίας των βασικών παραγόντων της αγοράς, συμβάλλουμε στην προώθηση των δικών σας επιχειρηματικών σχεδιασμών. Επενδύουμε σε έμπειρους συνεργάτες που θα διασφαλίσουν τη νομική συμμόρφωση με τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς καθώς και την ορθή αντιμετώπιση του κάθε εντολέα μας, σε τέτοιες σύνθετες υποθέσεις.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Χρηματαγορών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

    Επικοινωνία