fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες μας

Αντιμονοπώλιο & Ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια
Καρτέλ και έρευνες περί την ύπαρξη μονοπωλίων
Εποπτεία (εταιρικών) συγχωνεύσεων

 

Αστικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διαζύγιο στην Κύπρο: διαφορετικά μονοπάτια, ίδιος προορισμός

 

Διαμεσολάβηση

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας
Τραπεζική Διαμεσολάβηση
Νομική Διαμεσολάβηση
Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Σχολική Διαμεσολάβηση
Εμπορική Διαμεσολάβηση

 

Τραπεζική & Οικονομία

Αναζήτηση οφειλομένων και αποκατάσταση λογαριασμών
Χρηματοτραπεζικά
Αγροτικό Δίκαιο
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Δομημένο εμπόριο και χρηματοδότηση πρώτων υλών
Δίκαιο περί ασφαλίσεων
Δημόσια και κυβερνητική χρηματοδότηση
Ελεγκτές (προς το σκοπό χορήγησης) δανείων
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Loans-NPLs)
Χρηματοδότηση με όρους Ισλαμικού Δικαίου
Εταιρικές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ασφαλίσεις
Δανεισμός με εξασφάλιση σε ακίνητο
Οικονομικοί Αναλυτές
Συμβουλευτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Τραπεζικοί Σύμβουλοι
Υπηρεσίες για τη χορήγηση διακρατικών επιτοκίων και θέματα επιβολής τόκων
Οικονομολόγοι

 

Χρεωκοπία, Αναδιάταξη Οικονομίας & Αφερεγγυότητα

Αναδιάρθρωση (λόγω) Αφερεγγυότητας & Χρεωκοπίας
Οικονομικοί Οργανισμοί
Αναζήτηση Οφειλόμενων Από Απαιτήσεις

 

Αγορές Κεφαλαίων

Κεφαλαιαγορές
Χρηματαγορά
Αγορές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Aγορές Xρεωστικών Kεφαλαίων
Κεφαλαιαγορές Χρέους
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εξασφαλίσεις
Μερίσματα (εταιρικά)
Εταιρικός καταπιστευματοδόχος

 

Επιχειρήσεις & Ασφάλεια

Διοικητικό Δίκαιο
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Έλεγχοι Ορκωτών

Εταιρική Διακυβέρνηση
Υπηρεσίες σχετικές με χρηματοδότηση από το Κοινό
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Εσωτερικοί Οικονομικοί Έλεγχοι
Επιβοηθητική Συμβουλευτική
Επενδυτικά δάνεια
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Κινητής Περιουσίας
Εταιρίες
Εταιρικές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ασφαλίσεις
Ηλεκτρονική Συμβουλευτική
Λογιστές
Δικαιόχρηση και Διανομή
Ασφαλίσεις & Εταιρική ΧρηματοδότησηΕπιχειρηματικά Κεφάλαια, Τεχνολογία & Αναπτυσσόμενες Εταιρίες Ανάπτυξης
Αναζητήσεις οφειλομένων προς καταβολή
Σύμβουλοι Επενδύσεων
Συμβουλευτική για πιστοποίηση κατά Εθνικό Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ)

 

Επίλυση Διαφορών & Δικαστικές Υποθέσεις

Aδικοπραξία & Αποζημίωση
Διαιτησία
Διαιτησία: Κρατικό & Διακρατικό Πλαίσιο
Αντιδικία περί την ασφάλιση, ρυθμίσεις και επιβολή, παράσταση ενώπιον δικαστηρίου
Συλλογικές αγωγές
Εφετεία [προσβολή αποφάσεων σε 2ο βαθμό]
Δικαστηριακή Εκπροσώπηση και Επίλυση Διαφορών
Εγκλήματα λευκού κολλάρου
Ευθύνη Προϊόντος [ενοχικό δίκαιο]
Απάτη και απόδοση πραγμάτων τα οποία απωλέσθησαν λόγω αυτής

 

Εργασία, Απασχόληση & Οικογένεια

Απασχόληση και Εργασία
Ασυμφωνία γονέων σχετικά με την ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα
Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγιο & Διατροφή
Προσβολή πατρότητας κατά τις προβλέψεις του Ελληνικού Δικαίου
Καταπιστεύματα, Ακίνητα και Διατήρηση Πλούτου
Ναυτικό Δίκαιο
Θέματα Ασφάλισης, Συντάξεις, Προνοιακά Επιδόματα
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
Τύποι Διαζυγίων στην Ελληνική Νομική Πραγματικότητα
Συναινετικό διαζύγιο στη Γερμανία

 

Κυβέρνητικός τομέας

Κυβερνητικά Συμβόλαια
Δημόσιο Δίκαιο
Δημόσιες Συμβάσεις
Κυβερνητικές σχέσεις και Δημόσια Πολιτική
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Δημόσια Διοίκηση & Οργάνωση
Ανώτερα στελέχη (υπάλληλοι) και Δια-Κυβέρνηση

 

Μετανάστευση & Visa

Μετανάστευση και Άδειες Διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο – Βίζα Αντιπροσώπου Υπερπόντιας Επιχείρησης
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης από τον Ιανουάριο του 2021 για τους Πολίτες της ΕΕ στο Ην. Βασίλειο μετά το Brexit
Άδειες παραμονής επί μακρόν διαμενόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Κοινή ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπα με Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για Σπουδές
Άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία για τρίτους μη-ευρωπαίους
Μετανάστευση
Άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία
Αδεια Διαμονής ως σύζυγος / σύντροφος υπηκόου ΗΠΑ
Χρυσή Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας: διακρίνοντας μεταξύ πολιτών και μη πολιτών της ΕΕ
Κυπριακή Ιθαγένεια
Κύπρος και το ζήτημα της Μόνιμης Διαμονής
Μετανάστευση: η Ελλάδα και ως χώρα αποστολής αλλά και ως χώρα υποδοχής
Visa, ήτοι θεώρηση εισόδου: πώς να κινηθείτε εντός Γερμανίας κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας;
Θεώρηση εισόδου για την αναγνώριση προσόντων εξειδικευμένου επαγγελματία: ένα διαφορετικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλυθεί πιο διεξοδικά
Άδεια Διαμονής Ειδικά Σχεδιασμένη Για Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Μετόχους Εταιριών, Διευθύνοντες Συμβούλους, Νομικούς Εκπροσώπους όπως επίσης για Στελέχη Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ελληνικών Εταιριών και/ ή Θυγατρικών και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιριών
Εργασία στη Σουηδία για μη Κοινοτικούς
Η κτήση ιθαγένειας στη Γερμανία
Χορήγηση Ιθαγένειας κατόπιν επένδυσης στην Τουρκία

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνολογία
Καταχώριση Λογότυπου
Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
Καταχώριση Ευρεσιτεχνίας
Διαδικασίες Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Ηλεκτρονική αίτηση Σήματος
Κατοχυρώνοντας το εμπορικό σήμα στην Ελλάδα – μια γρήγορη σύνοψη
Εμπορικά Μυστικά
Διαφήμιση και Προώθηση Αγορών και Αγαθών
Δικαιώματα Πνευματικης Ιδιοκτησίας – Φορολογική μεταχείριση Πνευματικών δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights – IP Tax Planning)
Καταχωρίζοντας Ευρεσιτεχνία σε Διεθνές Επίπεδο

 

Ποινικό Δίκαιο

Μόλυνση
Αστυνομικό Δίκαιο
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
Ιατρική αμέλεια
Διαδικτυακή Απάτη
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Ασφαλιστική απάτη
Έκδοση (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης)
Οικονομική απάτη
Οικονομικό Έγκλημα
Τροχαίο Ατύχημα
Παραβίαση Πίστης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Αρχαιοκαπηλία
Εργατικό Ατύχημα
Φοροδιαφυγή
Δικαστική – Αμοιβαία συνδρομή – Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
«Ξέπλυμα» χρήματος ως η βάση οικονομικής φύσης εγκλημάτων
Πάγωμα και Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών
Λαθρεμπορία
Κατασκευαστική αμέλεια
Δωροδοκία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Αμέλεια και αεροπορικό ατύχημα
Πλαστογραφία
Ποινικό Δίκαιο

 

Υγεία & Επιστήμες της Ζωής

 

Projects

Βιομηχανία Ενέργειας
Υπηρεσία αναφορών σε παγκόσμια κλίμακα

 

 

Ακίνητα

Ξενοδοχεία και Ψυχαγωγία
Εμπράγματο Δίκαιο
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα
Ακίνητα
Δίκαιο Μισθώσεων
Νόμος 4605/2019 και Προστασία της Πρώτης (Κύριας) Κατοικίας στην Ελλάδα
Αγορά και πώληση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα
Διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών

 

Συμβουλευτική Κινδύνων

Κυβερνοδίκαιο
Κυβερνοασφάλεια
Συμβουλευτική περί Κινδύνων
Διαχείριση κρίσεων
Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Φυσικοί Πόροι
Επαγγελματική Αμέλεια

 

Φορολογία

Φορολογία
Φοροτεχνικοί
Διαχείριση Πλουτοπαραγωγικών Πηγών Ιδιωτών
Εμπόριο, Διεθνές Κέντρο Εμπορίου & Τέλη
Εσθονία και Ηλεκτρονική Φορολογική Έδρα

 

Ενέργεια

Νερό
Πετρέλαιο και φυσικό Αέριο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια (ηλεκτρική) και Εξοπλισμοί

 

Επιστήμες Ζωής & Υγεία

Υγειονομική Περίθαλψη
Ενδοοικογενειακή Βία

 

Μεταφορές

Αεροπορικό Δίκαιο
Οδικά Δίκτυα
Λιμένες
Ναυτιλία
Σιδηροδρομικά Δίκτυα

 

Σύσταση Εταιρίας

Σύσταση Εταιρίας Διεθνώς
 Σύσταση Εταιρίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
 Σύσταση Εταιρίας στη Ρουμανία
 Επιχειρηματικά μορφώματα στη Ρουμανία: η σύστασή τους, η δική μας εξειδίκευση
 Σύσταση Εταιρίας στην Ελλάδα
Διαδικασία Σύστασης Εταιριών στην Ελλάδα
 Ίδρυση θυγατρικών στην Ελλάδα, ειδικά αλλοδαπών νομικών προσώπων που επιθυμούν να εμπλακούν στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας
 Σύσταση Εταιρίας στη Βουλγαρία
 Σύσταση Εταιρίας στην Κύπρο
 Σύσταση Εταιρείας στις Ελεύθερες Ζώνες στη Σερβία
Πώς να ιδρύσουμε εταιρία στην Ολλανδία
Κένυα: Αφρική και περαιτέρω. Νέοι και Φιλόδοξοι Επιχειρηματικοί Δρόμοι
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρίας
Σύσταση Ιδιωτικών Τραπεζικών Κεφαλαίων
Σύσταση Ιδρύματος
Σύσταση Οικογενειακού Καταπιστεύματος
Σύσταση Τράπεζας
Σύσταση Υπεράκτιας Τράπεζας
Σύσταση Υπεράκτιου Ιδρύματος
Σύσταση Υπεράκτιου Καταπιστεύματος
Εσθονία και οι διαφορετικοί τύποι νομικών επιχειρηματικών μορφωμάτων
Ρουμανία: Παρατεταμένη παραμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς
Ρουμανικές φορολογικές ιδιαιτεροτήτες

 

Τεχνολογία & Καινοτομία

Τεχνολογία
Δίκαιο Εκπαίδευσης
Κατασκευαστικός τομέας και Μηχανολογία
Αγροτικό Δίκαιο
Βιομηχανικό Δίκαιο
Άντληση [στοιχείων] και τεχνολογία
Επικοινωνία, Μέσα και Ψυχαγωγία
Τα Ονόματα Χώρου [Domain Names]: τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους
Τηλεφωνικές και ευρύτερα οι φωνητικές υπηρεσίες που λειτουργούν µέσω του πρωτοκόλλου Ίντερνετ: ίδρυση και λειτουργία εταιρίας στην Κύπρο

 

 

Υποδομές, Ορυκτά & Εμπορεύματα

Υποδομές
Πρώτες ύλες
Τρόφιμα και Αγροεπιχειρηματικότητα

 

Χρηματοοικονομικά

Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Οικονομικές υπηρεσίες χρηματοδότησης και ρύθμιση αγορών
Τράπεζες
Συμβουλευτική περί Τεχνολογίας
Οικονομικοί Επενδυτές
Καταναλωτικές Αγορές
Τραπεζικός Λογαριασμός Μεσεγγύησης Δικηγόρου για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές

Α

   Άρειος Πάγος
Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπα με Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα
Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για Σπουδές
Άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία για τρίτους μη-ευρωπαίους
Αδεια Διαμονής ως σύζυγος / σύντροφος υπηκόου ΗΠΑ
Άδειες παραμονής επί μακρόν διαμενόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Aδικοπραξία & Αποζημίωση
Ακίνητα
Αεροπορικό Δίκαιο
Αναζήτηση οφειλομένων και αποκατάσταση λογαριασμών
Ανάπτυξη σχεδιασμού
Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια
Απασχόληση και Εργασία
Αντιδικία περί την ασφάλιση, ρυθμίσεις και επιβολή, παράσταση ενώπιον δικαστηρίου
Αστυνομικό Δίκαιο
Ασφαλιστική απάτη
Απάτη και απόδοση πραγμάτων τα οποία απωλέσθησαν λόγω αυτής
Αναδυόμενες οικονομίες
Αναζήτηση Οφειλόμενων Από Απαιτήσεις
Αρχαιοκαπηλία
Αναδιάρθρωση (λόγω) Αφερεγγυότητας & Χρεωκοπίας
Ανώτερα στελέχη (υπάλληλοι) και Δια-Κυβέρνηση
Ασφαλίσεις & Εταιρική Χρηματοδότηση
Ασφάλιση
Άντληση [στοιχείων] και τεχνολογία
Ανάληψη εποπτείας έργων
Αναζητήσεις οφειλομένων προς καταβολή
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αγορές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Αμέλεια και αεροπορικό ατύχημα
Αγροτικό Δίκαιο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Άδεια Παραμονής στη Βουλγαρία
Άδεια Διαμονής Ειδικά Σχεδιασμένη Για Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, Μετόχους Εταιριών, Διευθύνοντες Συμβούλους, Νομικούς Εκπροσώπους όπως επίσης για Στελέχη Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Ελληνικών Εταιριών και/ ή Θυγατρικών και Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Εταιριών
Ασυμφωνία γονέων σχετικά με την ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου στην Ελλάδα

 

Β

Βιομηχανία Ενέργειας
Βιομηχανικό Δίκαιο
Visa, ήτοι θεώρηση εισόδου: πώς να κινηθείτε εντός Γερμανίας κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας;

 

Γ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Η κτήση ιθαγένειας στη Γερμανία

 

Δ

Δημόσια Διοίκηση & Οργάνωση
Δημόσιες Συμβάσεις
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Δημόσιο Δίκαιο
Δημόσιοι Διαγωνισμοί
Δημόσιες – Ιδιωτικές Συμπράξεις
Διαιτησία: Κρατικό & Διακρατικό Πλαίσιο
Διαχειριστής Αφερεγγυότητας
Διαζύγιο & Διατροφή
Διαζύγιο στην Κύπρο: διαφορετικά μονοπάτια, ίδιος προορισμός
Δομημένο εμπόριο και χρηματοδότηση πρώτων υλών
Δικαστική – Αμοιβαία συνδρομή – Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
Δίκαιο Υγείας και Ασφάλειας
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Διαδικασίες Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία
Διαχείριση κρίσεων
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Δικαιώματα Πνευματικης Ιδιοκτησίας – Φορολογική μεταχείριση Πνευματικών δικαιωμάτων (Intellectual Property Rights – IP Tax Planning)
Διοικητικό Δίκαιο
Διαδικασία Σύστασης Εταιριών στην Ελλάδα
Διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Κινητής Περιουσίας
Δανεισμός με εξασφάλιση σε ακίνητο
Διαιτησία
Διαχείριση Πλουτοπαραγωγικών Πηγών Ιδιωτών
Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο
Δημόσια και κυβερνητική χρηματοδότηση
Δικαιόχρηση και Διανομή
Δικαστηριακή Εκπροσώπηση και Επίλυση Διαφορών
Δίκαιο περί ασφαλίσεων
Δίκαιο Μισθώσεων
Διαδικτυακή Απάτη
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης
Δίκαιο Εκπαίδευσης
Δωροδοκία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Διαφήμιση και Προώθηση Αγορών και Αγαθών
Διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας

 

Ε

Έλεγχοι Ορκωτών
Εμπόριο, Διεθνές Κέντρο Εμπορίου & Τέλη
Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
Επιβοηθητική Συμβουλευτική
Επιστήμες Ζωής
Επιχειρηματικά Κεφάλαια, Τεχνολογία & Αναπτυσσόμενες Εταιρίες Ανάπτυξης
Εξασφαλίσεις
Επαγγελματική Αμέλεια
Ενδοοικογενειακή Βία
Ενέργεια (ηλεκτρική) και Εξοπλισμοί
Επενδυτικά δάνεια
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εταιρικός καταπιστευματοδόχος
Εφετεία [προσβολή αποφάσεων σε 2ο βαθμό]
Ελεγκτές (προς το σκοπό χορήγησης) δανείων
Εμπορική Διαμεσολάβηση
Εσθονία και οι διαφορετικοί τύποι νομικών επιχειρηματικών μορφωμάτων
Εσθονία και Ηλεκτρονική Φορολογική Έδρα
Εσωτερικοί Οικονομικοί Έλεγχοι
Εταιρίες
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία στην Ελλάδα
Εταιρικές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ασφαλίσεις
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Εγκλήματα λευκού κολλάρου
Εμπορικά σήματα & Λογότυπα
Εμπορικά Μυστικά
Εμπράγματο Δίκαιο
Ευθύνη Προϊόντος [ενοχικό δίκαιο]
Ευρεσιτεχνίες
Εποπτεία (εταιρικών) συγχωνεύσεων
Έκδοση (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης)
Επικοινωνία, Μέσα και Ψυχαγωγία
Εργατικό Ατύχημα
Εργασία στη Σουηδία για μη Κοινοτικούς

 

Η

Ηλεκτρονική αίτηση Σήματος
Ηλεκτρονική αναζήτηση
Ηλεκτρονική συμβουλευτική

 

Θ

Θρησκευτικό Δίκαιο
Θεώρηση εισόδου για την αναγνώριση προσόντων εξειδικευμένου επαγγελματία: ένα διαφορετικό ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλυθεί πιο διεξοδικά

 

Ι

Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Ιατρική αμέλεια
Ιδιωτικότητα & Κυβερνοασφάλεια
Ίδρυση θυγατρικών στην Ελλάδα, ειδικά αλλοδαπών νομικών προσώπων που επιθυμούν να εμπλακούν στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας

 

Κ

Καταπιστεύματα, Ακίνητα και Διατήρηση Πλούτου
Καταχωρίζοντας Ευρεσιτεχνία σε Διεθνές Επίπεδο
Καταχώριση Λογότυπου
Καταχώριση Ευρεσιτεχνίας
Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
Κατοχυρώνοντας το εμπορικό σήμα στην Ελλάδα – μια γρήγορη σύνοψη
Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας: διακρίνοντας μεταξύ πολιτών και μη πολιτών της ΕΕ
Κυρώσεις και Έλεγχοι εξαγωγών
Κυβερνητικές σχέσεις και Δημόσια Πολιτική
Κατασκευαστική αμέλεια
Καρτέλ και Έρευνες περί την ύπαρξη μονοπωλίων
Κυπριακή Ιθαγένεια
Κύπρος και το ζήτημα της Μόνιμης Διαμονής
Κεφαλαιαγορές
Κυβερνητικά Συμβόλαια
Κληρονομικό Δίκαιο
Καταναλωτικές Αγορές
Κατασκευαστικός τομέας και Μηχανολογία
Κεφαλαιαγορές Χρέους
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα
Κοινή ανακοίνωση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 

Λ

Λιμένες
Λαθρεμπορία
Λογιστές

 

Μ

Μετανάστευση
Μετανάστευση: η Ελλάδα και ως χώρα αποστολής αλλά και ως χώρα υποδοχής
Μετανάστευση και Άδειες Διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο – Βίζα Αντιπροσώπου Υπερπόντιας Επιχείρησης
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (Non-Performing Loans-NPLs)
Μόλυνση
Μεταφορές
Μερίσματα (εταιρικά)

 

Ν

Νερό
Ναυτιλία
Ναυτικό Δίκαιο
Νόμος 4605/2019 και Προστασία της Πρώτης (Κύριας) Κατοικίας στην Ελλάδα
Νομική Διαμεσολάβηση

 

Ξ

Ξενοδοχεία και Ψυχαγωγία
«Ξέπλυμα» χρήματος ως η βάση οικονομικής φύσης εγκλημάτων

 

Ο

Ορυκτά
Οικονομικές υπηρεσίες χρηματοδότησης και ρύθμιση αγορών
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Οδικά Δίκτυα
Οικονομολόγοι
Οικονομικοί Επενδυτές
Οικονομικοί Οργανισμοί
Οικονομικοί Αναλυτές
Οικονομική απάτη
Οικονομικό Έγκλημα
Ονόματα Χώρου [Domain Names]: τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία τους
Ολλανδία: Πώς να ιδρύσουμε εταιρία
Ο σχεδιασμός εγκατάστασης από τον Ιανουάριο του 2021 για τους Πολίτες της ΕΕ στο Ην. Βασίλειο μετά το Brexit

 

Π

Περιβαλλοντικό Δίκαιο και Φυσικοί Πόροι
Πλαστογραφία
Προσεγγίσεις Οικογενειακού Δικαίου
Προστασία φήμης και προσωπικότητας
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Πρώτες ύλες
Πνευματική Ιδιοκτησία και Τεχνολογία
Πετρέλαιο και φυσικό Αέριο
Πάγωμα και Κατάσχεση Τραπεζικών Λογαριασμών
Παραβίαση Πίστης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Ποινικό Δίκαιο
Προσβολή πατρότητας κατά τις προβλέψεις του Ελληνικού Δικαίου

 

Ρ

Ρυθμίσεις [οικονομικές] και Έρευνες [αγοράς]
Ρουμανία: Παρατεταμένη παραμονή για επιχειρηματικούς σκοπούς
Ρουμανικές φορολογικές ιδιαιτεροτήτες
Ρουμανία: Επιχειρηματικά μορφώματα – η σύστασή τους, η δική μας εξειδίκευση
Το πλαίσιο δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΙΡ box regime) και το φορολογικό καθεστώς IP

 

Σ

   Συμβούλιο της Επικρατείας
Θέματα Ασφάλισης, Συντάξεις, Προνοιακά Επιδόματα
Συμβουλευτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Συνταγματικό Δίκαιο
Σχολική Διαμεσολάβηση
Συμβουλευτική περί Τεχνολογίας
Συμβουλευτική περί Κινδύνων
Σύμβουλοι Επενδύσεων
Σιδηροδρομικά Δίκτυα
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
Συλλογικές αγωγές
Συναινετικό διαζύγιο στη Γερμανία
Συνεργαζόμενοι Συμβολαιογράφοι
Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες και Σφραγίδα της Χάγης στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Σύσταση Εταιρείας στις Ελεύθερες Ζώνες στη Σερβία

 

Τ

Τεχνικές Υπηρεσίες
Τρόφιμα και Αγροεπιχειρηματικότητα
Τράπεζες

Τεχνολογία
Τεχνικοί Σύμβουλοι, Εμπειρογνώμονες και Πραγματογνώμονες
Τηλεφωνικές και ευρύτερα οι φωνητικές υπηρεσίες που λειτουργούν µέσω του πρωτοκόλλου Ίντερνετ: ίδρυση και λειτουργία εταιρίας στην Κύπρο
Τροχαίο Ατύχημα
Τραπεζική Διαμεσολάβηση
Τραπεζικοί Σύμβουλοι
Τραπεζικός Λογαριασμός Μεσεγγύησης Δικηγόρου για Διεθνείς Εμπορικές Συναλλαγές
Τύποι Διαζυγίων στην Ελληνική Νομική Πραγματικότητα

 

Υ

Υπηρεσία αναφορών σε παγκόσμια κλίμακα
Υποδομές
Υγειονομική Περίθαλψη
Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Πολιτών
Υπηρεσίες για τη χορήγηση διακρατικών επιτοκίων και θέματα επιβολής τόκων

 

Φ

Φορολογία
Φοροδιαφυγή
Φοροτεχνικοί

 

Χ

Χορήγηση Ιθαγένειας κατόπιν επένδυσης στην Τουρκία
Χρηματαγορά
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Χρυσή Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα
Χρηματοτραπεζικά
Χρηματοδότηση με όρους Ισλαμικού Δικαίου

Οι Αξίες μας

Υποστηρικτικοί

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια.
Λειτουργούμε με όρους και διάθεση ανοιχτότητας, είμαστε διαθέσιμοι και υποστηρίζουμε τόσο τους Πελάτες μας όσο και τους Συναδέλφους μας.
Πιστεύουμε απαρέγκλιτα ότι ο μόνος τρόπος να εισφέρουμε είναι το να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα τόσο σε επίπεδο τοπικό όσο και σε επίπεδο διεθνές.

Συνεργάσιμοι

Η νοοτροπία μας είναι προσανατολισμένη προς το διεθνές πεδίο, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά.
Απευθυνόμαστε προς κάθε τρίτο παρέχοντας την εξειδικευμένη συνδρομή μας με προθυμία και καθιστώντας εαυτούς διαθέσιμους οποτεδήποτε αυτό είναι απαραίτητο
Δείχνουμε ενδιαφέρον, ακούμε προσεκτικά και ανταποκρινόμαστε αξιολογώντας διαρκώς νέες ιδέες και προοπτικές.

Τολμηροί

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας.
Κυρίως και πρωταρχικώς αμφισβητούμε τους εαυτούς μας και αυτό δεν είναι κάτι που απλά το λέμε, διότι η προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τα πράγματα σημαίνει ότι είναι αναγκαίο η αλλαγή να ξεκινήσει από εμάς και εντός μας.

Εξαιρετικοί

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι για εμάς ο μόνος πήχης.
Παίρνουμε τα πράγματα στα σοβαρά καθώς ασχολούμαστε με τον πυρήνα και την ουσία τους.
Αναζητούμε πραγματικές, βιώσιμες λύσεις, όχι ημίμετρα ελαφρά τη καρδία
Εφαρμόζουμε τη διαφάνεια διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε να εργαστούμε με αποδοτικότητα, παράγοντας αποτέλεσμα άξιο λόγου.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία