fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμ. Πρωτ. Α’ Αγωγής: 12/2011
Αριθμ. Πρωτ. Β’ Αγωγής: 43/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ’ Αγωγής: 174/2012
Αριθμ. Αποφ:   
81/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Εμμανουήλ Φραντζεσκάκη και τη Γραμματέα Χαρά Ταβερναράκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 3η Μαρτίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α’ ΑΓΩΓΗ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: _______ _______ του _______ και της _______, κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ματθαίου Πηρουνάκη, δικηγόρο Ηρακλείου και Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρο Πειραιά.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _________ _________ _______, κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________, 2) _______ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 3) _______ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 4) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου και 5) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου των Κωνσταντίνου Αράπογλου

 

Β’ ΑΓΩΓΗ: ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1) _________ _________ _______ κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________, 2) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 3) _______ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 4) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου και 5) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου των Κωνσταντίνου Αράπογλου.

ΤΟΥ        ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _______        _______ του _______ και της _______, κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, ο οποίος παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ματθαίου Πηρουνάκη, δικηγόρου Ηρακλείου και Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρου Πειραιά.

 

Γ’ ΑΓΩΓΗ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: _______ _______ του _______ και της _______, κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων των Ματθαίου Πηρουνάκη, δικηγόρου Ηρακλείου και Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρου Πειραιά.

ΤΩΝ       ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _________ _________ _______ κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________, 2) Αυγούστου _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 3) _______ _______ τόυ _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, 4) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου και 5) _________ _______ του _________ και της _________, κατοίκου Ηρακλείου, οι οποίοι παραστάθηκαν μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου των Κωνσταντίνου Αράπογλου.

Η συζήτηση έγινε όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη με στοιχείο Α’ αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι είναι κύριος ενός ακινήτου εκτάσεως 739,91 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγείρει ισόγεια οικία εμβαδού 123,72 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα _______ του Δήμου _______ και περιγράφεται στο δικόγραφο αυτής. Ότι το παραπάνω ακίνητο απέκτησε από τον πατέρα του _______ _______, ο οποίος το είχε αγοράσει παλαιότερα από το _________ _________ δυνάμει του με αριθμ. 22356/6-6-1963 συμβολαίου αγοραπωλησίας του τέως συμβολαιογράφου Μοιρών Κων/νου Τζεϊρανάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου. Ότι τον Ιανουάριο 2009 η πρώτη των εναγομένων μαζί με τον αποβιώσαντα σύζυγο της _________ _______ προέβησαν στην επιχωμάτωση της διάβασης που υπήρχε στο ακίνητο τους την έστρωσαν με τσιμέντο και στη συνέχεια τοποθέτησαν στο μέσο αυτής σιδερένια σκάλα για να μεταβαίνουν μέσω αυτής στην ταράτσα της οικοδομής τους. Ότι με τον τρόπο αυτό μειώθηκε το πλάτος διάβασης του ακινήτου των εναγομένων και για το λόγο αυτό οι εναγόμενοι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη διάβαση που υπήρχε στο ακίνητο του ενάγοντα, να σταθμεύουν το τρακτέρ του στην είσοδο της διάβασης και να διαταράσσουν με τον τρόπο αυτό τη νομή του ακινήτου του. Ότι τον Ιούνιο 2010 ο δεύτερος των εναγομένων έριξε με τρακτέρ τμήμα της περίφραξης που είχε τοποθετήσει στη w πλευρά του ακινήτου του. Ζητεί δε να αναγνωριστεί νομέας του παραπάνω τμήματος του ακινήτου του, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν να διαταράσσουν τη νομή του παραπάνω τμήματος του ακινήτου του και ειδικότερα να παύσουν να σταθμεύουν τα οχήματα τους στην είσοδο του τμήματος αυτού, να επανατοποθετήσουν τα συρματοπλέγματα που αφαίρεσαν από τη νότια πλευρά του ακινήτου του, να απειληθεί εναντίον των εναγομένων χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε μελλοντική διατάραξη και για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η αγωγή παραδεκτά και αρμόδια καθ ύλην και κατά τόπο φέρεται στο δικαστήριο αυτό κατ άρθρα 14 παρ 1 και 29 Κ.Πολ.Δ. για να δικαστεί κατά τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 974, 984, 989 ΑΚ 945, 947, 907, 908, 176 Κ.Πολ.Δ. Περίληψη της έχει εγγραφεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Πύργου (βλ. το με αριθμό 2692/2-2-2011 πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακος Πύργου). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις για τρίτους (βλ. τα με αριθμ. 370746 και 575654 αγωγόσημα, καθώς και τα ένσημα που έχουν επικολληθεί σ’ αυτά).

Με τη με στοιχείο Β’ αγωγή, οι ενάγοντες εκθέτουν ότι είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/5 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, ενός ακινήτου εκτάσεως 568,85 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη θέση «_________» κτηματικής περιφέρειας _______ του Δήμου _________ και περιγράφεται στο δικόγραφο αυτής. Ότι το παραπάνω ακίνητο απέκτησαν με άτυπη δωρεά που έγινε το έτος 1988 από τον _________ _______ σύζυγο της πρώτης και πατέρα των λοιπών και στη συνέχεια απέκτησαν την κυριότητα αυτού με έκτακτη χρησικτησία. Ότι το έτος 2010 ο εναγόμενος, ο οποίος είναι κύριος γειτονικού ακινήτου παράνομα και αυθαίρετα κατέλαβε τμήμα από το ακίνητο τους έκτασης 39,51 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όλου ακινήτου τιον και αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1-2-11-12-13-Ε3-14- 9-10-Ε2-1 στο με χρονολογία 18 Ιουνίου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Γιάννη Κουναλάκη και τους απέβαλλε από τη συννομή τους σαυτό. Ακολούθως ζητούν να αναγνωριστούν συγκύριοι κατά ποσοστό 1/5 εξ αδιαιρέτου ο καθένας του παραπάνω τμήματος του ακινήτου των, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να το αποδώσει σαυτούς, να απειλήθεί εναντίον των εναγομένων χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε μελλοντική διατάραξη της κυριότητος τους, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική τους δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η αγωγή παραδεκτά και αρμόδια καθ ύλην και κατά τόπο φέρεται στο δικαστήριο αυτό κατ άρθρα 14 παρ 1 και 29 Κ.Πολ.Δ. για να δικαστεί κατά τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1045, 1094 ΑΚ 907, 908, 176 Κ.Πολ.Δ. Όσον αφορά το αίτημα για την απειλή χρηματικής ποινής σε βάρος του εναγομένου δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, διότι αίτημα της αγωγής είναι η αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντα στα αναφερόμενο τμήμα του ακινήτου του και η απόδοση του και όχι η παράλειψη πράξης όπως στην αρνητική αγωγή και στην αγωγή διατάραξης της νομής. Περίληψη της έχει εγγραφεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Πύργου (βλ. το με αριθμό 2730/15-3-2012 πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακος Πύργου). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις για τρίτους (βλ. τα με αριθμ.605812, 278808 και 278807 αγωγόσημα, καθώς και τα ένσημα που έχουν επικόλληθεί σ’ αυτά).

Με τη με στοιχείο Γ’ αγωγή, ο ενάγων εκθέτει ότι είναι κύριος ενός ακινήτου εκτάσεως 739,91 τ.μ. επί του οποίου έχει ανεγείρει ισόγεια οικία εμβαδού 123,72 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα _______ του Δήμου _______ και περιγράφεται στο δικόγραφο αυτής. Ότι το παραπάνω ακίνητο απέκτησε από τον πατέρα του _______ _______ το οποίο το είχε αγοράσει παλαιότερα από το _________ _________ δυνάμει του με αριθμ. 22.356/6-6-1963 συμβολαίου αγοραπωλησίας του τέως συμβολαιογράφου Μοιρών Κων/νου Τζεϊρανάκη το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία: μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πύργου. Ότι τον Ιανουάριον 2009 η πρώτη των εναγομένων μαζί με τον αποβιώσαντα σύζυγο της _________ _______ προέβησαν στην επιχωμάτωση της διάβασης που υπήρχε στο ακίνητο τους την έστρωσαν με τσιμέντο και στη συνέχεια τοποθέτησαν στο μέσο αυτής σιδερένια σκάλα για να μεταβαίνουν μέσω αυτής στην ταράτσα της οικοδομής τους. Ότι από το έτος 2010 οι εναγόμενοι άρχισαν αν αμφισβητούν δυο τμήματα του παραπάνω ακινήτου του το πρώτο έκτασης 24,82 τ.μ. και το δεύτερο έκτασης 14,01 τ.μ. τα οποίο περιγράφονται στην ένδικη αίτηση. Ζητεί δε να αναγνωριστεί η κυριότητα του επί των παραπάνω τμημάτων του ακινήτου του και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη.

Η παραπάνω αγωγή παραδεκτά και αρμόδια καθ ύλην και κατά τόπο φέρεται στο δικαστήριο αυτό κατ άρθρα 14 παρ 1 και 29 Κ.Πολ.Δ. για να δικαστεί κατά τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1045 ΑΚ 70, 176 Κ.Πολ.Δ. Περίληψη της έχει εγγραφεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Πύργου (βλ. το με αριθμό 2743/16-10-2012 πιστοποιητικό της υποθηκοφύλακος Πύργου). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες προσαυξήσεις για τρίτους (βλ. τα με αριθμ. 0540925, 330523, 534989, 241239 και 534987 αγωγόσημα, καθώς και τα ένσημα που έχουν επικολληθεί σ’ αυτά).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του, τις με αριθμ. 541/8-6-2013 και 2345/25-11-2013 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Ηρακλείου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι με αριθμ. 543/25-10-2010, 545/25-10-2010, 546/25-10-2010 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Πύργου Σοφίας Καπνά οι οποίες περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων χωρίς προηγούμενη κλήτευση των αντιδίκων τους, τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι και από τη γενική αποδεικτική διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο _________ _______ έχει στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ακίνητο, έκτασης 739,91τμ., που βρίσκεται στη θέση «_________» κτηματικής περιφερείας του Δημοτικού διαμερίσματος _______ του Δήμου _______, το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων _________ _________, νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων _________ _______, ήτοι _________ χήρας _________ _______ και των παιδιών του _______, _______, _________ και _________ _______, ανατολικά με δημοτική οδό και δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων _________ _________ όπως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1-2-3 -4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 1 στο με χρονολογία Ιούνιος 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού ________  _______. Το ακίνητο αυτό απέκτησε ύστερα από άτυπη παραχώρηση του πατέρα του _______ _______ _______ το έτος 1965 και έκτοτε το νέμεται και το κατέχει με καλή πίστη και διάνοια κυρίου, ενεργώντας σ’ αυτό κάθε πράξη νομής και κατοχής, που προσιδιάζει στη φύση και στον προορισμό του, ανεγείροντας ισόγεια οικία στην οποία διαμένει και υπόγεια αποθήκη, στην οποία έχει τοποθετήσει τον λέβητα και τον καυστήρα για τη θέρμανση της οικίας του, αποθηκεύοντας τις ζωοτροφές και τα γεωργικά εργαλεία του κλπ. Στο υπόλοιπο δυτικό τμήμα του ακινήτου του καλλιεργεί δημητριακά, το χρησιμοποιεί για στάβλισμα των ζώων του και το έχει περιφράξει με στύλους και συρματόπλεγμα, χωρίς να ενοχληθεί από κανένα, γενόμένος κύριος αυτού με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας. Στη νότια πλευρά του ως άνω ακινήτου του και συγκεκριμένα μετά το νότιο τοίχο της οικοδομής του και μέχρι το κοινό όριο του με το γειτονικό ακίνητο ιδιοκτησίας _________, _______, _______, _________ και _________ _______, ο _________ __________ έχει αφήσει ακάλυπτο χώρο από τότε που ανέγειρε την οικοδομή του, εμβαδού 76,59τμ., τον οποίο χρησιμοποιούσε σαν διάβαση για να μεταβαίνει στο δυτικό τμήμα του ακινήτου του. Νότια του ως άνω ακινήτου του _______ _______ κείται το ακίνητο των _________, _______, _______, _________ και _________ _______, το οποίο κληρονόμησαν από τον αποβιώσαντα τον Μάιο 2010 _________ _______, σύζυγο της πρώτης και πατέρα των λοιπών, εντός του οποίου ο ____________ __________ είχε ανεγείρει οικοδομή στο ανατολικό τμήμα του, που εφάπτεται της δημοτικής οδού, αφήνοντας και αυτός ακάλυπτο χώρο στη βόρεια πλευρά της οικοδομής του και μέχρι το κοινό όριο του με το ακίνητο του _______ _______. Από τον ακάλυπτο αυτό χώρο τους διερχόταν και οι παραπάνω διάδικοι, για να μεταβαίνουν στο δυτικό μέρος του ακινήτου τους, όπως και ο δικαιοπάροχος τους _________  _______.

Α) Το πρώτο επίδικο ακίνητο όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται στη νότια πλευρά του ακινήτου του _______ _______, έχει εμβαδό 76,59 τ.μ., και συνορεύει βόρεια σε πλευρά μήκους 12,49μ με υπόλοιπο ακίνητο του _______ _______, νότια σε πλευρά μήκους 17,90μ με ακίνητο _________, _______, _______, _________ και _________ _______ ανατολικά σε πλευρά μήκους 5,80μ με δημοτική οδό και δυτικά σε πλευρά 3,97μ με υπόλοιπο ακίνητο του _______ _______, όπως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία 16-15-14-13-12-21-16 στο με χρονολογία Ιούνιος 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού,. Τμήμα του παραπάνω επιδίκου ακινήτου αποτελεί και το ακίνητο εμβαδού 24,82 τ.μ. του οποίου ο _________ _______ ζητεί να αναγνωριστεί κύριος με τη με αριθμό πρωτ. 174/2012 αναγνωριστική αγωγή του και συνορεύει βόρεια με υπόλοιπη ιδιοκτησία του _______ _______, νότια με ιδιοκτησία _________, _______, _______, _________ και _________ _______, ανατολικά με δημοτική οδό, δυτικά με υπόλοιπη ιδιοκτησία του _______ _______ και αποτυπώνεται με τα στοιχεία α1-α2-α3-α4-12-α1 στο με χρονολογία 15-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού _______  ________.

Β) Το δεύτερο επίδικο ακίνητο έχει εμβαδό 14,69 τ.μ. βρίσκεται στη νότια πλευρά του ακινήτου του _______ _______, δυτικότερα του πρώτου τμήματος και συνορεύει βόρεια με υπόλοιπη ιδιοκτησία του _______ _______, νότια με ακίνητο _________, _______, _______, _________ και _________ διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού ________  _________.

Γ) Οι ενάγοντες επίσης στη με αριθμό πρωτ. 43/2012 αγωγή _________ χήρα _________ _______ και _________, _________, _________ και _________ _______, ισχυρίζονται ότι ο _________ __________ έχει καταλάβει τμήμα από τη βόρεια πλευρά του ακινήτου των, εμβαδού 39,51 τ.μ. το οποίο αποτελεί τμήμα των ανωτέρω αναφερομένων επιδίκων τμημάτων και συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία _________ _______, νότια με το υπόλοιπο ακίνητο τους, ανατολικά με δημοτικό δρόμο και δυτικά με ιδιοκτησία _________ _______ και αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1-2-11-12-13-Ε2-14-9-10-Ε2-1 στο με χρονολογία 18 Ιουνίου 2011 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου – τοπογράφου μηχανικού Γιάννη
Κουναλάκη. Από το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας προέκυψε ότι το πρώτο επίδικο ακίνητο χρησιμοποιούσε ο _________ __________ ως διάβαση, για να εισέρχεται στην υπόγεια αποθήκη της οικοδομής του, της οποίας η είσοδος είναι από τη νότια πλευρά για να μεταβαίνει στο πίσω από την οικοδομή του δυτικό τμήμα του ακινήτου του και να το καλλιεργεί, το είχε δε επιστρώσει με τσιμέντο, για να διέρχονται τα οχήματα του λόγω της κατηφορικής κλίσης του από ανατολή προς δύση και για να σταθμεύει σ’ αυτόν το αγροτικό αυτοκίνητο του και το τρακτέρ. Το δικαστήριο οδηγείται στην κρίση αυτή, ότι δηλαδή το πρώτο επίδικο ακίνητο αποτελεί τμήμα της ιδιοκτησίας _________ _______ και από το γεγονός ότι στο με αριθμ. 27.774/1968 συμβόλαιο του τότε συμβολαιογράφου Μοιρών Κων/νου Τζεϊρανάκη δυνάμει του οποίου ο ____________ __________ δικαιοπάροχος των _________, _________, _______, _________ και _________ _______, απέκτησε το ακίνητο του, αναφέρεται ότι η ανατολική και η δυτική πλευρά του ακινήτου των έχουν πλάτος 20 μέτρα η καθεμιά, ενώ όπως εκθέτουν στη με αριθμ. 43/2012 αγωγή τους οι παραπάνω διάδικοι η ανατολική πλευρά του ακινήτου των η οποία συνορεύει με δημοτικό δρόμο έχει πλάτος 22,06 μέτρα και η δυτική πλευρά του έχει μήκος 19,24 μέτρα και κατά συνέπεια η ανατολική πλευρά του ακινήτου των εμφανίζεται μεγαλύτερη κατά δυο μέτρα και επομένως διεκδικούν τμήμα που ανήκει στο ακίνητο του _________ _______. (βλ τη με χρονολογία 26 Οκτωβρίου 2010 τεχνική έκθεση του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Εμμανουήλ Ανδρεά ,). Κατά συνέπεια το πρώτο επίδικο ακίνητο αποτελεί τμήμα της ιδιοκτησίας _________ _______. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι και το δεύτερο επίδικο τμήμα αποτελεί τμήμα της ιδιοκτησίας του _______ _______ αφού ο τελευταίος είχε τοποθετήσει κατά μήκος της νότιας πλευράς του περίφραξη αποτελούμενη από στύλους και συρματόπλεγμα για διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας, προκειμένου να διαχωρίζεται η ιδιοκτησία του από την ιδιοκτησία _________ _______, καλλιεργούσε δημητριακά για χορτονομή των αιγοπροβάτων του και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει αποκτήσει την κυριότητα αυτού με έκτακτη χρησικτησία. Αντίθετα δεν αποδείχτηκε ότι οι ενάγοντες στη με αριθμό πρωτ. 43/2012 αγωγή διενεργούσαν πράξεις νομής στο ακίνητο εμβαδού 39,51 τ.μ. που ισχυρίζονται ότι αποτελεί τμήμα της ιδιοκτησίας τους και κατά συνέπεια πρέπει να απορριφθεί το αίτημα για αναγνώριση της κυριότητας τους σ’ αυτό.

Τον Ιανουάριο 2009 ο _________ _______ μετακίνησε μια σιδερένια σκάλα, που είχε τοποθετήσει σε τσιμεντένια βάση εξωτερικά στο βόρειο τοίχο της οικοδομής του προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα να περιοριστεί το πλάτος του ακάλυπτου χώρου του και να δυσχεραίνεται η διέλευση του προς το δυτικό τμήμα του όλου ακινήτου του και να αρχίσουν να χρησιμοποιούν και εδαφική λωρίδα από το γειτονικό ακίνητο του _________ _______ παρά τις διαμαρτυρίες του, ισχυριζόμενοι ότι τμήμα του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου του _______ _______ ανήκει στο δικό τους ακίνητο. Στη συνέχεια η _________  _________  _______ περί τα τέλη Μάίου 2010 στάθμευσε το τρακτέρ τους και το ψεκαστικό βυτίο στο τμήμα της δημοτικής οδού, που εφάπτεται της ανατολικής πλευράς του ακάλυπτου χώρου του ακινήτου του _______ _______ και στο σημείο όπου εισέρχεται ο _________ _______ στο ακίνητο του με τα οχήματα του, με αποτέλεσμα να αποκόψει στον _________ _______ την είσοδο του και την επικοινωνία του με την υπόγεια αποθήκη του και το δυτικό τμήμα του όλου ακινήτου του. Επίσης δεύτερος των εναγόντων στη με αριθμό πρωτ. 43/2012 αγωγή, _________ _______ του _________ στις 11-6-2010 διερχόμενος με το τρακτέρ από τον παραπάνω ακάλυπτο χώρο έριξε κάτω τμήμα της περίφραξης της νότιας πλευράς του ακινήτου του _______ _______. Με τις ανωτέρω ενέργειες τους οι _________, _________, _________, _________ και _________ _______, διαταράσσουν παράνομα τη νομή του _______ _______ στο επίδικο εδαφικό τμήμα. Ο _________ _______ δεν έχει άλλη πρόσβαση προς την υπόγεια αποθήκη του και το υπόλοιπο προς τα δυτικά ακίνητο του, αφού σε επαφή με την οικοδομή του εχει φυτέψει από δεκαετίες μια κληματαριά και έχει τοποθετηθεί ένας στύλος του ΟΤΕ, οι οποίοι περιορίζουν το πλάτος της ανατολικής πλευράς του ακαλύπτου χώρου κατά 2,50μ περίπου. Για τους λόγους αυτούς ο _________ __________ άσκησε τη με αριθμ. 48/2010 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον αυτού του δικαστηρίου εναντίον των ιδιοκτητών του γειτονικού ακινήτου _________, _______, _______, _________ και _________ _______ ισχυριζόμενος ότι διαταράσσουν τη νομή του σε τμήμα του ακινήτου του εμβαδού 76,59τμ., επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 137/2010 απόφαση αυτού του δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η παραπάνω αίτηση, αναγνωρίστηκε ο _________ _______ προσωρινά νομέας του επιδίκου ακινήτου και απαγορεύτηκε στους καθών η αίτηση να διαταράσσουν τη νομή του επιδίκου ακινήτου.

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η με αριθμό πρωτ. 12/2011 αγωγή σαν ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωριστεί ο ενάγων νομέας του επιδίκου τμήματος του ακινήτου του, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παύσουν να διαταράσσουν τη νομή του επιδίκου τμήματος του ακινήτου του ενάγοντα με την απειλή προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του ενάγοντα όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Πρέπει επίσης να γίνει δεκτή η με αριθμό πρωτ. 174/2012 αγωγή σαν ουσιαστικά βάσιμη, να αναγνωριστεί ο ενάγων κύριος των επιδίκων τμημάτων του ακινήτου του και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη. Αντίθετα πρέπει να απορριφθεί η με αριθμό πρωτ. 43/2012 αγωγή σαν ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστούν οι ενάγοντες στη δικαστική δαπάνη του εναγομένου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις κρινόμενες: 1) τη με αριθμό πρωτ. 12/17-1- 2011 αγωγή, 2) τη με αριθμό πρωτ. 43/21-2-2012 αγωγή και 3) τη με αριθμό πρωτ. 174/9-10-2012 αγωγή κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται τη με αριθμό πρωτ. 12/2011 αγωγή.

Αναγνωρίζει τον ενάγοντα νομέα ενός τμήματος του όλου ακινήτου του, εμβαδού 76,59 τμ. που βρίσκεται στη νότια πλευρά του, στη θέση «_________» κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος _______ του Δήμου _________ και συνορεύει βόρεια σε πλευρά μήκους 12,49μ με υπόλοιπο ακίνητο του ενάγοντα, νότια σε πλευρά μήκους 17,90μ με ιδιοκτησία των εναγομένων, ανατολικά σε πλευρά μήκους 5,80μ με δημοτική οδό, δυτικά σε πλευρά μήκους 3,97μ. με υπόλοιπο ακίνητο του ενάγοντα όπως αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία 16-15-14-13-12-21-16 στο με χρονολογία Ιούνιος 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Εμμανουήλ Ανδρεάκη.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους να πάψουν κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής του ενάγοντα στο παραπάνω τμήμα του ακινήτου του και να πάψουν να σταθμεύουν τα οχήματα τους και τα γεωργικά μηχανήματα τους στο τμήμα της δημοτικής οδού που εφάπτεται της ανατολικής πλευράς του ως άνω επιδίκου τμήματος από το οποίο εισέρχεται ο ενάγων σ’ αυτό από τη δημοτική οδό.

Υποχρεώνει τους εναγόμενους να επαναφέρουν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση, να επανατοποθετήσουν το τμήμα της περίφραξης που αφαίρεσαν από τη νότια πλευρά του ακινήτου του ενάγοντα και αν αρνούνται επιτρέπει τούτο στον ενάγοντα με δαπάνες των εναγομένων.

Απειλεί εναντίον εκάστου κατά των εναγομένων, χρηματική ποινή 500 ευρώ και προσωπική κράτηση ενός μηνός, για κάθε μελλοντική διατάραξη της νομής του ακινήτου του ενάγοντα.

Επιβάλλει εις βάρος των εναγομένων τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντα, τα οποία ορίζει σε 250 ευρώ.

Απορρίπτει τη με αριθμό πρωτ. 43/2012 αγωγή.

Επιβάλλει εις βάρος των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου, τα οποία ορίζει σε 200 ευρώ.

Δέχεται τη με αριθμό πρωτ. 174/2012 αγωγή.

Αναγνωρίζει τον ενάγοντα κύριο των παρακάτω τμημάτων του ακινήτου του που βρίσκονται στη νότια πλευρά του στη θέση «_________» κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος _______ του Δήμου _________ και συγκεκριμένα: α) Ενός τμήματος του όλου ακινήτου του εμβαδού 24,82 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά του και συνορεύει βόρεια με υπόλοιπη ιδιοκτησία του ενάγοντα, νότια με ιδιοκτησία των εναγομένων, ανατολικά με δημοτική οδό, δυτικά με υπόλοιπη ιδιοκτησία του ενάγοντα και αποτυπώνεται με τα στοιχεία α1-α2-α3-α4-12-α1 στο με χρονολογία 15-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Εμμανουήλ Ανδρεάκη. β) Ενός τμήματος του όλου ακινήτου του εμβαδού 14,69 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά του, δυτικότερα του πρώτου τμήματος και συνορεύει βόρεια με υπόλοιπη ιδιοκτησία του ενάγοντα, νότια με ιδιοκτησία των εναγομένων, ανατολικά και δυτικά με υπόλοιπη ιδιοκτησία του ενάγοντα και αποτυπώνεται με τα στοιχεία 12-α5-α10- διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού _______  ________.

Επιβάλλει εις βάρος των εναγομένων τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντα, τα οποία ορίζει σε 250 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε απόντων των διαδίκων στο ακροατήριο του, στο Ηράκλειο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση

Στις 28/9/2015

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ

Φακέλου Αγωγή Α’ 12/2011 Αγωγή Β’ 43/2012 Αγωγή ΓΊ 74/2012

Αριθμός Πρακτικού 81/2015

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Διαδικασία ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της 3-3-2015 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Ειρηνοδίκης Εμμανουήλ Φραντζεσκάκης
Γραμματέας Χαρά Ταβερναράκη

ΔΙΑΔΙΚΟΙ Α’

ΕΝΑΓΩΝ: _________ __________ του _______ και της _______, κάτοικος _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, που παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ματθαίου Πηρουνάκη , δικηγόρο Ηρακλείου και Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρο Πειραιά

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ : 1) _________ χας _________ _______ κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________,

  • _________ __________ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου,
  • _________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, 4) __________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου και 5) _________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνος Αράπογλου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: αγωγή νομής (αρ. πρωτ. 12/2011)

Δ \IΑΔIΚΟI Β’

ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ :
1) _________ _________ _______ κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________,
2)_________ __________ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου,
3)_________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου,
4) __________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου και
5) _________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Αράπογλου

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ: _________ __________ του _______ και της _______, κάτοικος _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, που παραστάθηκε μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ματθαίου Πηρουνάκη , δικηγόρο Ηρακλείου και Χρήστο Οικονομάκη, δικηγόρο Πειραιά

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ; Διεκδικητική αγωγή (αρ. πρωτ. 43/2012)

ΔIΑΔΙΚΟΙ 

ΕΝΑΓΩΝ: _________ __________ του _______ και της _______, κάτοικος _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, που μετά των πληρεξούσιων δικηγόρων του Ματθαίου Πηρουνάκη , δικηγόρο Ηρακλείου και Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρο Πειραιά

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΙ : 1) _________ χας _________ _______ κατοίκου _______ του δήμου _______ Ηρακλείου, το γένος _________ και _______ _________, 2) _______  __________ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, 3) _________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, 4) __________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου και 5) _________ _______ του _________ και της _________, κάτοικος Ηρακλείου, που παραστάθηκαν μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Κωνσταντίνου Αράπογλου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: αγωγή αναγνωριστική κυριότητας ( 174/2012)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Μοιρών.

Τα ονόματα των διαδίκων εκφωνήθηκαν από τη σειρά του σχετικού πινακίου και εμφανίστηκαν όπως σημειώθηκε.

Α) Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του ενάγοντος στην αγωγή με αρ. πρωτ. 12/2011 αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο της αγωγής, το οποίο ανέπτυξαν και προφορικά και αφού αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και στα έγγραφα τους, ζήτησαν να γίνει δεκτή η αγωγή.Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγομένων είπε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη και αβάσιμη, αναφέρθηκε δε σχετικά στα έγγραφα και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνουν δεκτές οι ασκηθείσες εγγράφως με τις προτάσεις του ενστάσεις τις οποίες ανέπτυξε και προφορικά ήτοι: 1) ένσταση ιδίας νομής τμήματος του επιδίκου των 39,51τμ. αίτηση να αναγνωριστούν οι εναγόμενοι συννομείς αυτού κατά το 1/5 εξ αδιαιρέτου ο καθένας.

Β) Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγόντων στην αγωγή με αρ. πρωτ. 43/2012 αναφέρθηκεε στο περιεχόμενο της αγωγής, το οποίο ανέπτυξε και προφορικά και αφού αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις του και στα έγγραφα του, ζήτησε να γίνει δεκτή η αγωγή.Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του εναγομένου είπαν ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη και αβάσιμη, αναφέρθηκαν δε σχετικά στα έγγραφα και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι ασκηθείσες εγγράφως με τις προτάσεις τους ενστάσεις τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά ήτοι: 1)άρνηση της αγωγής 2)ένσταση αοριστίας και αβασίμου.

Γ) Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του ενάγοντος στην αγωγή με αρ. πρωτ. 174/2012 αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο της αγωγής, το οποίο ανέπτυξαν και προφορικά και αφού αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και στα έγγραφα τους, ζήτησαν να γίνει δεκτή η αγωγή.Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγομένων είπε ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη και αβάσιμη, αναφέρθηκε δε σχετικά στα έγγραφα και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνουν δεκτές οι ασκηθείσες εγγράφως με τις προτάσεις του ενστάσεις τις οποίες ανέπτυξε και προφορικά ήτοι: 1) ένσταση ιδίας κυριότητας του επιδίκου 39,51 τ.μ. 2) ένσταση ιδίας κυριότητας της 1ης εναγομένης στο επίδικο εδαφικό τμήμα των 14,01 τ.μ. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγομένων- αντεναγόντων υπέβαλλε ιυ αίτημα της θεώρησης του επιδίκου.

Κατόπιν το δικαστήριο προτείνει στους διαδίκους να συμβιβαστούν, αυτοί όμως δεν δέχτηκαν και γι’ αυτό προχώρησε στην εξέταση των μαρτύρων.Προσήλθε να εξεταστεί ο μάρτυρας του ενάγοντος – αντεναγομένου ο οποίος δήλωσε ότι ονομάζεται _______  ________ του ________ , αγρότης, κάτοικος _______,γεννήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, τους διαδίκους γνωρίζει, δεν συγγενεύει με αυτούς και δεν προσδοκά συμφέρον από την έκβαση της δίκης αυτής και αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 408 ΚΠολΔικ, εξετασθείς, κατέθεσε: Έχω βαφτίσει ένα παιδί του ενάγοντος- αντεναγομένου. Είμαι τριάντα χρόνια παντρεμένος στο χωριό. Στο _______ μένω κι εγώ.

Οι διάδικοι έχουν σπίτι εκεί. Τα γνωρίζω τα όρια γιατί έτυχε και είχα πάρει το χωράφι του __________ _______ και είχα κάνει θερμοσπόριο. Ήταν χτισμένο το σπίτι πριν 32 χρόνια που πήγα αλλά υπήρχαν τα συρματοπλέγματα. Ήταν σκουριασμένος ο δίχτυς άρα ήταν παλιός. Μετά το δικαστήριο έχει αντικατασταθεί η περίφραξη. Η περίφραξη έφτανε μέχρι την γωνία του σπιτιού του _______. Ο δρόμος βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ακινήτου. Εγώ έχω ένα θείο μεγαλύτερο σε χρόνια, 80 χρόνων και μου είπε ότι γνωρίζει ότι από τη μια γωνία στο σπίτι μέχρι την άλλη γωνία του σπιτιού ήταν στην μέση το σύνορο. Από το ένα σπίτι στην πάνω μεριά του δρόμου μέχρι το άλλο κάτω ήταν στην μέση το σύνορο. Ήταν τρία μοιράσια και είχαν μοιράσει σε ίσα κομμάτια από 20μ στον καθένα τους. Η σκάλα την είχαν φτιάξει στην αρχή στην πάνω μεριά. Η σκάλα την είχαν πιο παλιά στην πάνω μεριά και μερικά χρόνια πριν την κατέβασαν πιο κάτω και έφτιαξαν αυτό που βρίσκεται μέσα και έκλεισε ο κόσμος. Η σκάλα πρέπει να την έβαλαν εκεί πριν έξι με επτά χρόνια και μετά αρχίσανε να χτίζουν δίπλα. Ο δρόμος είναι ευθείος. Τρία κομμάτια ήταν οι πρόσοψη. Του __________ _______ ήταν 17μ. και των υπολοίπων είναι 20μ. Του __________ είναι 17μ της _________ _______ είναι 20μ και τον υπολοίπων από 20μ-20μ. Ήταν τρία μερίδια. Άλλο ήταν το κομμάτι της _________ με του __________ _______. Ήταν αδέλφια με την _________ ήταν αδελφομοίρια. Του __________ ήταν άλλο ακίνητο, δεν ήταν αδελφομοίρι. Τα άλλα αδέλφια της _________ προηγούνται προς τα νότια της _________. Η πρώτη αδελφή είναι η _________, δεύτερη η ________ και τρίτη η _____. Από την μεριά της κοινής διάβασης δεν έχουν αφήσει άνοιγματα στην ιδιοκτησία _________ _______, βόρια της ιδιοκτησίας. Ο __________ έχει αφήσει παράθυρα και έχει και αποθήκη.Επεδείχθησαν φωτ από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του εναγοντος- αντεναγομενου.

Αναγνωρίζω το ακίνητο _______ _______ στις φωτ No. 1 και 2 στο κατέβασμα είναι αποθήκη. Η απόσταση μεταξύ των δύο οικοδομών μπροστά στο δρόμο ήταν τα όρια στην μέση της, μου το είπε ο __________ __________ πάνω από 80 χρονών. Βοηθούσε να χτιστεί το σπίτι της _________. Είχαν μια πέτρα σαν όριο και καθόταν εκεί και ήταν στην μέση. Ανατολικά του δρόμου προς δυτικά υπάρχουν συρματοπλέγματα. Ήταν εκεί πριν τριάντα χρόνια.Του _______ __________ ήταν περιφραγμένο με στύλους και πλέγμα ήταν και από βόρια και δυτικά που έχει όριο κολώνες και από βόρια είναι __________. Και σήμερα από το όριο _________ _______ είναι εκεί τα σύρματα και οι παλιοί στύλοι και μπήκαν από εκεί με δικαστικό επιμελητή. Εγώ το χρησιμοποιούσα ως θερμοσπόριο και έμπαινε από πάνω με μεγάλο αυτοκίνητο. Ήξερα ότι ήταν δικό του και έμπαινα κανείς δεν μας έκανε παρατήρηση, ούτε η _________, ούτε ο ____________. Έχει φτιάξει δωμάτια και έμπαινε και έχει αποθήκη και βάζει τα μηχανήματα του κατευθείαν. Μπροστά το κεντρικό δρόμο από την πλευρά του __________ είναι ο στύλος του Ο.Τ.Ε που ήταν από όταν πήγαινα, είναι και κληματαριά. Έχει απόσταση ο τοίχος από την κληματαριά και το στύλο του ΟΤΕ 2μ. Στη μέση των δύο τοίχων των σπιτιών είναι το κοινό όριο. Εγώ μένω στο χωριό έδω και εικοσιδύο χρόνια εκτός από ένα με έναμισι χρόνο που είχε αρρωστήσει το παιδί μου και έμενα στο Ηράκλειο. Η περίφραξη ήταν σε όλο το μήκος , ήταν μέχρι την γωνία της _________ _______. Στην γωνία έφτανε η περίφραξη ήταν 1,60μ η γωνία και κατέβαινες με το τρακτέρ. Στην βορειοδυτική γωνία του ακινήτου της _________ έφτανε η περίφραξη του κοινού ορίου. Η άλλη περίφραξη μέχρι τον δρόμο εγκαταστάθηκε από τον δικαστικό επιμελητή μετά το δικαστήριο. Κάποια στιγμή ήθελαν να κατεβάσουν ένα μηχάνημα να φτιάξουν βόθρο και ρώτησαν τον _________ _______ για να τους ανοίξει την περίφραξη και μπήκε το μηχάνημα και μετά την έκλεισαν. Η _________ _______ περνούσε με τρακτέρ και έμπαινε στο χωράφι στην δυτική πλευρά του ακινήτου της _________ _______. Αγροτικό αυτοκίνητο δεν έμπαινε. Μόνο 4X4 θα μπορούσε να μπει αλλά έπρεπε να ξυλώσουν τους στύλους. Πριν να μοιράσουν τα υπόλοιπα οι άλλες αδελφές έμπαιναν από γύρω- γύρω μέσα πιο μπροστά ζορίστηκαν. Δεν κατέβαινα αμάξι από εκεί που έμπαινε το τρακτέρ. Μόνο ένα καλό 4X4 θα μπορούσε να κατέβει σε καιρό που δεν έβρεχε γιατί είναι παράξενο το έδαφος.

Στο σημείο αυτό ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εναγομένων – αντεναγόντων επέδειξε φωτογραφίες.Τις φωτ 8Ιβ και 8Ιγ τις αναγνωρίζω φαίνεται που ήταν η περίφραξη. Είχε μόνο 1,60μ ίσα-ίσα για να περάσει από μέσα. Ένα τρακτέρ περνούσε. Στις φωτ 8Ιγ είναι το τσιμέντο που υπήρχε μπροστά από την πόρτα του __________ _______. Παλιά δεν ήταν τσιμέντο. Μετά τσιμεντόθηκε από τον _________ _______ γιατί είχε κάνει το γάμο της κόρης του. Είχαν βάλει και αυτοί στο δικό τους τσιμέντο. Υπήρχε εκεί κομμάτι που είχε χώμα, δεν θυμάμαι πότε έπεσαν τα τσιμέντα. Στην φωτ. 8 αναγνωρίζω την σκάλα που βρίσκεται στο ίδιο σημείο και σήμερα. Η σκάλα ήταν στην πίσω μεριά και δεν εμπόδιζε. Το παρτέρι η διάσταση του είναι αυτή, είναι πάνω από 2μ με 2.30μ. Στο σημείο εκείνο η διάσταση του παρτεριού είναι η ίδια και σήμερα. Αυτά τα πράγματα φταίνε. Είναι έξι χρόνια η κατάσταση αυτή που φαίνεται στις φωτογραφίες. Είναι οι στύλοι που μπήκαν από δικαστικό επιμελητή. Μπήκε και σύρμα ο άνθρωπος έκατσε μέχρι που τελείωσαν όλες οι εργασίες. Αυτοκίνητο δεν κατεβαίνει. Άμα φύγει η σκάλα και τα μπετά το περνά άνετα το τρακτέρ. Το ακίνητο της οικογένειας _______ είναι αδελφομοίρια με τα ακίνητα προς το νότο. Η μοιρασιά ήταν εξίσου η πρόσοψη, τα εμβαδά δεν ξέρω αν ήταν τα ίδια. Η μοιρασιά άργησε να γίνει. Μπορεί να είναι δεκαπέντε ή δώδεκα χρόνια που έγινε η μοιρασιά. Το σπίτι της _________ δεν ήταν χτισμένο όλο αλλά το κάλυψε και από τη νότια πλευρά. Δεν γνωρίζω αν έχει πουληθεί στον Συνεταιρισμό Γκαγκαλών από τα κομμάτια εκεί.

Προσήλθε να εξεταστεί ο μάρτυρας των εναγομένων- αντεναγόντων ο οποίος δήλωσε ότι ονομάζεται Κωνσταντίνος Μαστοραντωνάκης του Σταύρου και της _________, καθηγητής, γεννήθηκε το έτος 1973 στην Αθήνα, και κατοικεί στο Ηράκλειο οδός Μιχ. Ακουμιανάκη 17, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, τους διαδίκους γνωρίζει, συγγενεύει με του εναγόμενους,και αφού ορκίστηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 408 ΚΠολΔικ, εξετασθείς, κατέθεσε: Είμαι σύζυγος της __________ _________. Είμαι γαμπρός και μένω στο Ηράκλειο. Επίσημα παντρεύτηκα από το 2002. Η πρώτη μου επίσκεψη ήταν το 1994 τον Αύγουστο. Υπάρχει ένα οικόπεδο σχεδόν τραπέζιο 570 τ.μ. Υπάρχει διώροφη οικία χτισμένη το 1968 και αποτελείται από ισόγειο το οποίο είναι σπίτι και αποθήκη και από τον 1° που είναι κατοικία. Συνορεύει ανατολικά με δρόμο, δυτικά με υπόλοιπο χωράφι __________ _________, νότια με χωράφι _______  και βόρια με το σπίτι του αντιδίκου. Στο σπίτι _______ _________ υπήρχε περίφραξη που σταματούσε 4μ. από την βορειοδυτική γωνία του σπιτιού της. Εγώ όταν πήγα πρώτη φορά περίφραξη υπήρχε. Υπήρχε ένα στύλος του Ο.Τ.Ε . Τοποθετήθηκε το 1985 και δεν μετατοπίστηκε ο στύλος. Όταν άρχισαν οι διαμάχες άρχισε να σκάβει να βρεί τα όρια 80 πόντους από το στύλο του Ο.Τ.Ε. Μετά υπήρχε ένας μετακινούμενος δίχτυς για προστασία. Είχε γίνει μετακίνηση από την ιδιοκτησία _________. Βόρεια του _______ _______ κανονικά το ακίνητο της _________ _______ η περίφραξη το υπόλοιπο έχει μετακινηθεί, που είναι η ιδιοκτησία _________, αλλά δεν ξέρω πότε έγινε η μετακίνηση. Πήγαινα τακτικά στο χωριό. Στο σπίτι αυτό μένουμε όταν πηγαίνουμε στο χωριό. Το 2009 περίπου έμαθα ότι μετακινήθηκε η περίφραξη. Στις 2-6-2010 πήγε ο γαμπρός μου γιατί είχε πρόβατα μαζί με τον πεθερό μου και μετακίνησαν ξανά τους υπόλοιπους στύλους στην αρχική τους θέση. Η παλιά περίφραξη μετακινήθηκε. Η σκάλα είχε μπει το 1993 ήταν από την βόρια πλευρά της _________ _______, πατούσε πάνω σε παρτέρι και επειδή έβαζε νερά το σπίτι μετακινήθηκε 2ν δυτικότερα για να μπορέσει να το επισκευάσει.

Από το παρτέρι μέχρι το δρόμο πρέπει να κάνω ένα μεγάλο βήμα. Ο καθένας είχε στρώσει το δικό του κομμάτι. Ήταν τσιμέντο όλο όταν πήγα εγώ. Ο καθένας είχε στρώσει το δικό του κομμάτι. Μετά που έγινε όλη η περίφραξη έχει αλλοιωθεί. Ήταν εξ ολοκλήρου τσιμέντο. Το έβαλε πρώτα ο __________ς και μετά ο πεθερός μου. Του __________ δεν γνωρίζω πόσο είναι το ακίνητο. Της πεθεράς μου η ευθεία στην πρόσοψη είναι 22μ πάνω κάτω. Ο κάτω όροφος της πεθεράς μου χρησιμοποιείται για να σταυλίζει πρόβατα και να αποθηκεύει αγροτικά προϊόντα και οχήματα. Και η δυτική πλευρά του σπιτιού χρησιμοποιείται για σταθμεύει οχήματα. Η _________ _______ το χρησιμοποιεί ως διάβαση για το υπόλοιπο χωράφι των δύο στρεμμάτων που έχει. Στην αποθήκη έχει λάδι, σταφίδες που τις μεταφέρει με τρακτέρ ή φορτηγό. Κατεβαίνεις άνετα από το επίδικο εδαφικό τμήμα. Το φορτηγό που ήταν με καρότσα του ενός τόνου (αγροτικό αυτοκίνητο). Σήμερα μετά τη περίφραξη δεν μπορεί να περάσει αγροτικό αυτοκίνητο. Τα ασφαλιστικά έγιναν για 29,5μ και έχουν καταλήξει 39,5μ. Από την βορειοδυτική γωνία της πεθεράς μου που ισχυρίζονται ότι ήταν 1,90μ κανονικά είναι 2,50μ και τώρα έχουν κατέβει 1,60μ με 1,65μ. Δεν περνάει μηχάνημα μόνο με τα πόδια. Η μετακίνηση της σιδερένιας σκάλας δεν εμποδίζει την διέλευση αυτοκίνητων. Η σκάλα μετακινήθηκε το 2009 που άρχισε να φτιάχνει το σπίτι Δεν μεταβλήθηκαν οι διαστάσεις του παρτεριού αλλά έπεσε τσιμέντο. Η πεθερά μου έβαζε εκεί τα ζαρζαβατικά της. Από τον στύλο του ΟΤΕ και προς το νότο είναι 80 πόντους το κοινό όριο των ιδιοκτησιών. Εκεί έσκαβε και ο αντίδικος το 2010 για να βρεί το όριο των ιδιοκτησιών. Έκαναν αίτηση από τον __________ να μετακινήσουν τον στύλο του ΟΤΕ. Το είχε ασφαλτοστρώσει γύρω στα 2,5μ πλάτος ήταν παράλληλα με την νοτική πλευρά του σπιτιού του __________. Όσο ζούσε ο πεθερός μου δεν είχαν καμία αξίωση επί του επιδίκου. Και ο πεθερός μου που τον είδε του είπε ότι «δεν ξέρεις που σκάβεις;» Και η γιαγιά που είναι μεγάλη σε ηλικία είχε έρθει εκεί όταν έψαχναν να βρούν το όριο. Τα ακίνητα νότια της οικογένειας _______ ήταν αδελφομοίρια μεταξύ τους. Δεν μοιράστηκαν εξ ίσου, ούτε το εμβαδόν, ούτε το πλάτος τους. Πριν το μοιράσουν, όσο γνωρίζω, από το 1964 είχε πουληθεί ένα τμήμα στον Συνεταιρισμό Γκαγκαλών και είχε πρόσοψη στο δρόμο Το σπίτι του πεθερού μου χτίστηκε το 1968 και ήταν άχτιστα και παραμένουν άχτιστα. Δεν τους ενδιέφερε ποιος θα πάρει τι, το ζητούμενο ήταν να χτίσουν τα πεθερικά μου. 10μ έχει πρόσοψη αυτό που πουλήθηκε στον Συνεταιρισμό Γκαγκαλών το άλλο αδελφομοίρι είχε 18-19μ πρόσοψη και εκεί στο βόριο του επιδίκου είναι περίπου 22μ. πρόσοψη. Ο αντίδικος ανάλογα με την συγκομιδή όμως 3-4 φορές το χρόνο έχει ανάγκη να περάσει στην αποθήκη του.

Πάντα παρκάρουμει τρακτέρ- αγροτικό, το δικό μου επιβατικό, τα παρκάρουμε στο δρόμο. Αν ήταν παρκαρισμένα ζητούσε να βγάλουμε το τρακτέρ να φτάσει στην αποθήκη. Σταφίδες αποθηκεύει ή κάποιες μπάλες άχυρα. Αν αφαιρεθεί το παρτέρι ή μετακινηθεί η σκάλα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πρόσβαση. Έχει αχρηστευτεί και το ακίνητο των δύο στρεμμάτων και οι αποθήκες. Η πεθερά μου το 1980 από άτυπη δωρεά απέκτησε η πεθερά μου το κάτω κομμάτι ξέραμε ότι ήταν δικό της και το καλλιεργούσε. Εγώ παντρεύτηκα το 2002 μέχρι το 2009 έχω πάει αρκετά συχνά Πάσχα, Χριστούγεννα, γύρω στις 7 με 8 φορές το χρόνο ίσως και παραπάνω. Του αντιδίκου το σπίτι χτίστηκε πρώτα, από όσα γνωρίζω, και μετά των πεθερικών μου. Είχε της πεθεράς μου παράθυρο από την βορινή αλλά κλείστηκε γιατί έβαζε νερό. Χτίστηκε από όσο γνωρίζω, είχε ήδη χτιστεί από τον __________ το άλλο ακίνητο. Το 2009 του αντιδίκου είχε τζαμαρία και παράθυρα, είχε και είσοδο για την αποθήκη από την μεριά του επιδίκου. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν ανοίγματα για την πεθερά μου από την μεριά του επιδίκου. Εκεί έχει πρόσβαση ο _________ _______ και η οικογένεια της πεθεράς μου. Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε παράθυρα ή πόρτα από την πίσω μεριά. Υπάρχει λόγος να μπαίνει γιατί ‘ήταν η αποθήκη. Από κάτω η είσοδος ήταν από την βόρεια πλευρά. Το σημείο της σκάλας δεν εμποδίζεται η πρόσβαση. Υπήρχε η σκάλα και μπαζώθηκα με μπετόν μπορεί να είναι πάνω κάτω 2μ. και το υπόλοιπο που υπάρχει το τσιμέντωσαν μέχρι το όριο που τοποθέτησε ο δικαστικός επιμελητής μετά την εκτέλεση είναι περίπου 3μ και παραπάνω από 3μ Αν φύγει το τσιμέντο και η σκάλα υπάρχουν 5μ. Περνάει το τρακτέρ και το αυτοκίνητο. Είναι λιγότερη η πρόσοψη στα αδελφομοίρια της _______ αλλά δεν παίζει ρόλο το ακίνητο του __________ _______, δεν υπάρχει καμία συνάφεια. Ο __________ __________ έσκαψε για βρει το όριο, δεν βρέθηκε στους 80 πόντους και σταμάτησε μετά. Παρών δεν ήμουν κάτά την μετακίνηση των ορίων. Η αστυνομία δεν ειδοποιήθηκε. Μετακινήθηκε από την πλευρά του _________, ήταν λόγο του κομματιού του να έρθει στην ίδια ευθεία. Ήταν στύλοι. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν οι στύλοι, να ήταν δέκα στύλοι. Μόνο ότι υπήρχαν στην τεχνική μελέτη. Όταν κατέβηκα ήταν μια πέτρα. Το ξελακκομα δεν φαίνεται. Το 2009 έγινε η μετακίνηση των ορίων. Δεν ήθελαν να μπουν στην διαδικασία τα πεθερικά μου γι αυτό δεν διαμαρτυρήθηκαν. Μόνο ότι μου είχε πει ο πεθερός μου συμφώνησαν το 1968 και έλεγε για πλάτος 22,50μ. Το οικόπεδο είναι σχήμα τραπεζοειδούς, επι του ακινήτου αυτού χτίστηκε οικοδομή από ανατολή προς δύση , δεν είναι ίση η φορά της οικοδομής. Η πάνω πλευρά πάρει βόρεια. Το βορειοανατολικό σημείο της οικοδομής πηγαίνει προ το νότο του ακινήτου. Είναι νοτιότερα από την ευθεία. Το βορειοδυτικό σημείο της οικοδομής πηγαίνει προς ιδιοκτησία   _______ ,δεν ακουμπάει.

Επεδείχθη τοπογραφικό σχεδιάγραμμα από τους πληρεξούσιους δικηγόρος του ενάγοντος – αντεναγομένου Με μπερδεύει το τοπογραφικό που μου επιδεικνύεται. Πριν την κατασκευή της κλίσης του δρόμου δεν υπήρχε διένεξη μεταξύ των διαδίκων. Μετά δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Στην φωτ. No 3 αποτυπώνει τις ιδιοκτησίες πριν την εφαρμογή της απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Στην δυτική πλευρά της οικίας της πεθεράς μου δεν φαίνεται καθόλου, δεν ξέρω πότε τραβήχτηκε. Είναι αδελφομοίρια μετά της πεθεράς μου τα άλλα δύο. Γνωρίζω γιατί έγινε άνιση κατανομή γιατί η ιδιοκτησία __________ είχε ήδη πουληθεί στο Συνεταιρισμό, είχε πάρει ο __________ και αλλού ακίνητο. Νομίζω αν υπάρχει συνεννόηση συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω ποιος μετακίνησε στην ιδιοκτησία _________, αλλά όταν μετακινήθηκαν ήρθαν στην ίδια ευθεία. Η ιδιοκτησία _________ είναι όλο το υπόλοιπο κομμάτι από την δυτική πλευρά. Δεν είπα ότι την μετακίνηση την έκανε ο ____________, αλλά από τον __________. Από την ιδιοκτησία έγινε όχι από τον ιδιοκτήτη _________. Η σκάκα η βάση της ήταν σε χωμάτινο παρτέρι αρχικά ήταν περίπου μπροστά. Η σκάλα το πλάτος της είναι να ανέβει πάνω στους 80 πόντους περίπου. Ίσα – ίσα να περνάει ένας άνθρωπος. Δεν την μείωσε το παρτέρι την διάβαση. Δεν περνούσαν ποτέ αυτοκίνητα από εκεί. Έγινε η τσιμεντένια βάση και μπήκαν στη βόρεια πλευρά τσιμέντα. Το παρτέρι για να κατέβω θέλω να κάνω ένα μεγάλο βήμα. Δεν το μειώνει ήταν διαφορετική απόσταση. Στην νότια πλευρά από το ακίνητο δημιουργήθηκε πρόβλημα από την περίφραξη και όχι από το παρτέρι. Το παρτέρι δεν ενοχλούσε ποτέ τη διάβαση. Στην φωτ No 4 είναι ο βόρειος τοίχος της πεθεράς μου Δεν μείωσαν την διάβαση.

Κατόπιν το Δικαστήριο κήρυξε το τέλος της συζήτησης και επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.Στη σημερινή έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του στο ακροατήριό του το Δικαστήριο με την ίδια σύνθεση δημοσίευσε την απόφασή του με αριθμό Στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκαν οι διάδικοι.

Ο Ειρηνοδίκης                                                                     Η Γραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία