fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 

22 ΙΟΥΛ, 2010

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 29349Σ/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Αναστασία Βλάχου, Πρωτοδίκη, την  οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως στις 21 Ιουλίου 2010.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 21.7.2010 αίτηση των : 1. ___________ _____________ ____ __________ ___ ____ _________ 2. __________ ____. __________ ____________, ___ _______ ____________ ____ __________ _______________ 3._____________ ______________ ____ ______________ ____ ___ ______________ και 4. ___________ ______________ ___ ___________ ____ ______ ____________,

απάντων κατοίκων ____________ ______________, οδός ______________ αρ. ___, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Μαρώση Ιωάννας του Ιωάννη (ΑΜ/ΔΣΑ 28196)

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_________ ____ ________ _________ ________ __________» (__________ __ _____ _________ _____________ ____________ _________ ____________) και τον διακριτικό τίτλο «____________ _____________» (____________ ____________) που εδρεύει στην ________ (________ ___), με αριθμό ______ ______________ και ________ _____________ _________, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της Δικηγόρου Χρυσούλας Κων. Σταθοπούλου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 15144), δυνάμει του υπ αριθμ. 15990/6.12.2005 πληρεξουσίου τού Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπανόπουλου.

Που συζητήθηκε στις 21 Ιουλίου 2010

Με την οποία, και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να διαταχθεί η ανάκληση των υπαριθμ. 17333Σ/2003, 17336Σ/2003, 47341Σ/2003 και 47346Σ/2003 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει των οποίων ενεγράφησαν προσημειώσεις υποθήκης,μη τραπείσες σε υποθήκες, στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ___________, επί των κατωτέρω ακινήτων ιδιοκτησίας των αιτούντων και συγκεκριμένα : α) Δυνάμει των υπαριθμ. 17333Σ/2003,                                                    17336Σ/2003 αποφάσεων ενεγράφησαν προσημειώσεις υποθήκης για το ποσό των 187.823,64 ευρώ η καθεμία εξ αυτών, επί της υπο στοιχεία _____________ ιδιοκτησίας μαιζονέττας που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «_________» ________ __________ της κτηματικής περιφέρειας της __________ __________ και επί της οδού __________ αρ. ___, όπως το ακίνητο αναλυτικά περιγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις και β) Δυνάμει των υπ’αριθμ. 47341Σ/2003 και 47346Σ/2003 αποφάσεων ενεγράφησαν προσημειώσεις υποθήκης για το ποσό των 187:823,64 ευρώ η καθεμία εξ αυτών, επί της υπο στοιχεία ___________ ιδιοκτησίας μαιζονέττας που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «__________» ________ ________ της κτηματικής περιφέρειας της __________ __________ και επί της οδού _________ αρ. ___, όπως το ακίνητο αναλυτικά περιγράφεται στις ανωτέρω αποφάσεις

Αφού άκουσε τους διαδίκους
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να διαταχθεί η ανάκληση των υπ’αριθμ. 17333Σ/2003, 17336Σ/2003, 47341Σ/2003 και 47346Σ/2003 αποφάσεων του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει των οποίων επετράπη η εγγραφή των προσημειώσεων υποθήκης στα ακίνητα που περιγράφονται σε αυτές, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 1323, 1324 και 1330 Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί εξοφλήθηκαν οι απαιτήσεις της καθής, για την εξασφάλιση των οποίων ενεγράφησαν οι ως άνω προσημειώσεις υποθήκης, γεγονός το οποίο συνομολογεί η καθής, η οποία συναινεί για την ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων του Δικαστηρίου τούτου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί τις υπ’αριθμ. 17333Σ/2003, 17336Σ/2003, 47341Σ/2003 και 47346Σ/2003

αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την εξάλειψη από τα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Χαλανδρίου των δυνάμει αυτών εγγραφεισών προσημειώσεων υποθήκης επί των περιγραφομένων στις ανωτέρω αποφάσεις ακινήτων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό

του συνεδρίαση στις 21 Ιουλίου 2010. –

Αθήνα αυθημερόν

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                       Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοσή του κατά τη σειρά της παραγγελίας.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία