fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός   19934/2012

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών         Παπαπαναγιώτου Αθανάσιος Πρωτοδίκης έχοντας υπόψη την από 29-11-2011 αίτηση του ________  ________   του ________  , κατοίκου ________  , οδός _______ αριθ.__ η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του ΧΡΗΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ , Δικηγόρο Πειραιώς με Α.Μ.Δ.Σ.Π. 2517.

ΚΑΤΑ

  1. Της υπό εκκαθάριση κοινοπραξίας με την επωνυμία ” Κοινοπραξία ________ ” και με διακριτικό τίτλο ” ________  ” η οποία εδρεύει στην ________  , στην ________   αριθ. ___ και ________  , όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. ________ ________  του ________   , κατοίκου ________  , οδός ________  αριθ. __
  3. ________ ________  του ________  , κατοίκου ________  , οδός ________  αριθ.__

Με την οποία για όσους λόγους αναφέρει στην αίτηση αυτή, ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 -634 Κ.Πολ.Δ. με βάση τους τίτλους που αναφέρει, προσάγει και επικαλείται στην αίτηση του

 

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τα έγγραφα που προσάγει και επικαλείται ήτοι:

  • Ακριβές αντίγραφο της 03-01-2006 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 416/ 2006 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 41/ 03-01-2006 αγωγής μου ενώπιον του Πολυμελούς – Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία).
  • Τις υπ’ αριθ.6008 β718-01-2006, , 6009 β718-01-2006 και 60 ΙΟβ’/18-01-2006 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Ιωάννη Χονδροκούκη, για έκαστο των καθ’ ων αντιστοίχως.
  • Ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1869/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία).
  • Ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 4157/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Αθηνών( 14° Τμήμα) η οποία επικύρωσε την υπ’ αριθ. 1869/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία).
  • Τις υπ’ αριθ. 3234 Γ728-12-2011, 3232 Γ/28-12-2011, 3233 Γ 728-12-2011 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου της υπ’ αριθ. 4157/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
  • Τις υπ’ αριθ. 3785 Γ/11-11-2011, 3784 Γ711-11-2011 ΚΑΙ 3783Γ711-11-2011      εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητρίου Σ.Ραπατζίκου της υπ’ αριθ. 1869/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία),ν Από το διατακτικό της υπ’ αριθ. 1869/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) και της υπ’ αριθ. 4157/2011 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (14° Τμήμα) που επικύρωσε αυτήν προκύπτει ότι έχει αναγνωρισθεί τελεσιδίκως υποχρέωση των καθ’ ων, εκάστου εξ’ αυτών εις ολόκληρον, να καταβάλλουν στον αιτούντα το συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ ( 30.350 Ευρώ) νοιχιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της από 03/01/2006 και ιιε ΓΑΚ 416/2006 αγωγής του αιτούντος ήτοι από την επομένη της 18-01-2006 και έως την ολοσγερή του εξόφληση.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι ο αιτών άσκησε κατά των καθ’ ων (και της κ. ________χήρας ________  ________, κατοίκου ________, οδός ________, αρ. __) την από 03-01-2006 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 416/ 2006 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 41/ 03-01-2006 αγωγή του ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) η οποία μετ’ αναβολών από την αρχική δικάσιμο της 17ης-05-2007 εκδικάσθηκε την 6-11-2008 συνεκδικασθείσα με την από 27-02-2006 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 56447/ 2006 προσεπίκληση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) των καθ’ ων κατά 1. Της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «________ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη ________(λεωφόρος ________αρ. __) και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) του κ. ________  ________του ________  και της ________  , κατοίκου ________  (οδός ________  αρ. __).

Επί της εν λόγω αγωγής του αιτούντος και προσεπίκλησης των καθ’ ων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1869/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) δυνάμει της οποίας:

Α. κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της από 03-01-2006 με γενικό αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 416/ 2006 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 41/ 03-01-2006 αγωγής για την κ. ________  χήρα _______  _________.

Β. συνεκδικάστηκε α) η από 03-01-2006 με γενικό αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 416/ 2006 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 41/ 03-01-2006 αγωγή του αιτούντος και β) η από 27-02- 2006 με γενικό αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 56447/ 2006 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2970/ 22-03-2006 ανακοίνωση δίκης- προσεπίκληση- αγωγή των καθ’ ων ερήμην του δευτέρου προσεπικαλούμενού- παρεμπιπτόντως εναγόμενου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Γ. ορίστηκε το ποσό των διακοσίων πενήντα (250, 00) ευρώ ως το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας.

Δ. απορρίφθηκε ό, τι κρίθηκε απορριπτέο.

Ε. έγινε μερικώς δεκτή η από 03-01-2006 με γενικό αριθμό κατάθεσης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 416/ 2006 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 41/ 03-01-2006 αγωγή του αιτούντος.

Στ. υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι – καθ’ων η παρούσα να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας στον αιτούντα το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000, 00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Ζ. αναγνωρίστηκε ότι οι εναγόμενοι  καθ’ ων η παρούσα εκτός από το προαναφερόμενο ποσό των 50.000 ευρώ υποχρεούνται να καταβάλουν εις ολόκληρον στον αιτούντα το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (30.350, 00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη me επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση ήτοι από την επομένη της 18/01/2006.

Η. απαγγέλθηκε σε βάρος των δευτέρου και τρίτου εναγομένων καθ’ ων η παρούσα προσωπική κράτηση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών ως μέσο για την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης.

Θ. επιβλήθηκε σε βάρος των πρώτης, δευτέρου και τρίτου εναγομένων- καθ’ ων η παρούσα μέρος των δικαστικών εξόδων του αιτούντος , το οποίο ορίστηκε στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700, 00) ευρώ.

Ακριβές αντίγραφο της ως άνω αγωγής του αιτούντος με πράξη προσδιορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κοινοποιήθηκε σε έκαστο των καθ’ ων αντιστοίχως την 18/01/2006 όπως αυτό αποδεικνύεται από τιςυπ’ αριθ. 6008β , 6009β και 60ΙΟβ από 18/1/2006 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Ιωάννη Χονδροκούκη για έκαστο των καθ’ ων αντιστοίχως .

Κατά της εν λόγω απόφασης οι καθ’ ων άσκησαν την από 29/06/2009 και με αριθμό κατάθεσης 6515/2009 και αριθμό έφεσης έφεσή τους με κατάθεση στην γραμματεία του εκδόσαντος την εκκαλουμένη απόφαση Δικαστηρίου την 03/07/2009. Επίσης κατά της εν λόγω αποφάσεως άσκησε και ο αιτών την από 06/07/2009 έφεσή του και με Αριθμό Κατάθεσης 6639/2009 την 07/07/2009.

Αμφότερες οι εν λόγω εφέσεις συνεκδικάσθηκαν κατόπιν αναβολής από την αρχικώς προσδιορισθείσα δικάσιμο της 13/05/2010 , ενώπιον του 14ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών την 26/05/2011 και επ’ αυτών εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4157/2011 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) η οποία δέχθηκε τυπικά και απέρριψε αυτές κατ’ ουσίαν επομένως επικύρωσε την υπ’ αριθ. 1869/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία).

Κατά της ανωτέρω υπ’ αριθ.4157/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών καθώς και της υπ’ αριθ. 1869/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) οι καθ’ ων άσκησαν την από 07/09/2011 αίτηση αναίρεσής τους ενώπιον του Αρείου Πάγου η οποία εκκρεμεί προς εκδίκαση.

Ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 4157/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών προς γνώσιν τους και για τις έννομες συνέπειες έχει επιδοθεί σε έκαστο των καθ’ων όπως αυτό αποδεικνύεται από τις υπ’ αριθ. 3234 Γ728-12-2011, 3232 Γ728-12-2011, 3233 Γ728-12-2011 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δη μητριού Σ. Ραπατζίκου αντιστοίχως.

Επίσης ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθ. 1869/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τακτική Διαδικασία) επιδόθηκε στους αντιδίκου δυνάμει των υπ’ αριθ. 3785 Γ/11-11-2011, 3784 Γ711-11-2011 ΚΑΙ 3783Γ711-11-2011 εκθέσεων επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητριού Σ.Ραπατζίκου.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω δυνάμει του διατακτικού της υπ αριθ.1869/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών( Τακτική Διαδικασία) καθώς και του διατακτικού της υπ’ αριθ. 4157/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (14° Τμήμα) η οποία επικύρωσε την ανωτέρω υπ’ αριθ. 1869/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών , αναγνωρίσθηκε τελεσιδίκως ότι οι καθ’ ων οφείλουν στον αιτούντα έκαστος εξ’ αυτών εις ολόκληρον το ποσό των 30.350 Ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής του από την επομένη της 18/01/2006 ημερομηνία επίδοσης της αγωγής του σε έκαστο των καθ’ ων ως ανωτέρω αναφέρθηκε και έως την πλήρη εξόφλησή του. Επειδή κατά άρθρο 623 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624-634, δύναται να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής επί χρηματικών απαιτήσεων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύεται δια δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, συνεπώς πρέπει αυτή να εκδοθεί, αφού αποδεικνύεται δια των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων η απαίτησή του αιτούντος κατά των καθ’ ων ποσού 30.350 Ευρώ και μάλιστα νομιμοτόκως από την επομένη της 28/01/2006 ημερομηνία επίδοσης της από 03/01/2006 και με ΓΑΚ 416/2006 αγωγής μου.

Ζητεί δε σήμερα ο αιτών να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής κατά του καθ ων με βάση τα ανωτέρω έγγραφο που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται και να υποχρεωθεί έκαστος των καθ’ ων εις ολόκληρον να του καταβάλλει το ποσό των τριάντα χίλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ και αυτό επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας  από την επομένη της 18/01/2006 που επιδόθηκε η από 03/01/2006 και ΓΑΚ 416/2006 και ΑΚΑ 41/2006 αγωγή του αιτούντος σε έκαστο των καθ’ ωv.

Με το περιεχόμενο αυτό , η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 επ. Κ.ΠολΑ. επόμενα. Περαιτέρω αποδεικνύεται και βάσιμη , αφού από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει η απαίτηση του αιτούντος κατά των καθ’ ων , ως οριστική και εκκαθαρισμένη, χωρίς αίρεση ή προθεσμία.Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία η κρινόμενη αίτηση όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ με τα με αριθ.  γραμμάτια και η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής με το υπ’ αριθ. γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση .

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τους καθ’ ων η αίτηση έκαστο εξ’ αυτών εις ολόκληρον να καταβάλλουν στον αιτούντα το ποσό των τριάντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα Ευρώ (30.350 Ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη της 18/01/2006 , ημερομηνία επίδοσης της από 03/01/2006 και ΓΑΚ 416/2006 και ΑΚΔ 41/2006 αγωγής του αιτούντος σε έκαστο των καθ’ ων έως την ολοσχερή εξόφλησή του αιτούντος καθώς και ευρώ 515 για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι οι καθ’ ων η αίτηση έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 10/10/2012.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή , να εκτελέσει όταν του ζητηθεί την παρούσα διαταγή πληρωμής και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο Νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί  νόμιμα.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία