fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                            Καταδικαστική χωρίς Πολιτική αγωγή/Μετατρέπει (αντιμωλία)
Αριθμός 110308/2003


ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Συνεδρίασή της 7/10/03

 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Γιαννούλη Γεωργία Πλημμελειοδίκης, Θεολογίτου Καλλιόπη Αντεισαγγελέας (διότι ο Εισαγγελέας Πλημ/κών κωλύεται).

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ: _________  _________  του _________   ΠΑΡΩΝ.

ΠΡΑΞΗ: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, η Πλημ/κης

εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου ο οποίος ο οποίος αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από την Πλημ/κη σχετικά με την ταυτοτητα του κλπ, είτε ότι ονομάζεται  όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

H Πλημ/κης συνέστησε στον κατ/νο να προσέξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.  Συγχρόνως του πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε τον λόγο, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενοκάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα το όνομα το οποίο εκφώνησε η Πλημ/κης και ο οποίος βρέθηκε παρών.

Η Πλημ/κης  ζήτησε κατόπιν από τον κατ/νο  γενικές πληροφορίες για τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και ταυτόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής  διαδικασίας ο κατηγορούμενος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν  και δήλωσε ότι .κλήτευσε μάρτυρα ,υπερασπίσεως. Η Πλημ/ης  εκφώνησε το  όνομα του μάρτυρα  κατηγορίας και υπερασπίσεως που έχουν κληθεί κληθεί οι οποίες ήταν παρούσες.

Στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 350 ΚΠοιν.Δ οι λοιποί μάρτυρες παρέμειναν. Ο,πρώτος μάρτυρας, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις  της Πλημ/κη αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ________   _________  γεννήθηκε   __________  και κατοικεί στην _________, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 ΚΠΔ επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενα κατέθεσε: Δεν έχει πληρώσει τίποτα. Έχουν ασκηθεί προσφυγές για το ΦΠΑ και δεν έχουν βγει στις αποφάσεις.

Στο σημείο αυτό προτάσσει Εισαγγελέας ενολή Πλημ/κου αναγνώστηκε  μηνυτήρια αναφορά –Πίνακας χρεών οι από 7/10/2003 ισχυρισμός  του.

Στη συνέχεια προσήλθε ο μάρτυρας υπεράσπισης, ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται   _________   _________ γεννήθηκε  2/2/1956 και κατοικεί στην ________ Έλληνας Ορθόδοξος γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 ΚΠΔ επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενα κατέθεσε: Δεν έχω σχέση με την εταιρεία. Ο _______ είναι φίλος μου.

Ο κατηγορούμενος προσκλήθηκε από τον Πλημ/κη να απολογηθεί και είπε. Εγώ ξεκίνησα να δουλεύω από το 1989. Ο ρόλος μου ήταν να κάνω μελέτες και στη συνέχεια δεν είχα σχέση με την επιχείρηση στις 2/11 αποχώρησα από την εταιρεία.

Περαιτέρω η Πλημ/κης ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχειο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Ο συνήγορος του κατ/νου αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του.

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από τον Πλημ/κη εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπιση του και απάντησε αρνητικά. Κατόπιν τούτων η ΠΛημ/κης κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Ο Πλημ/κης στη  συνέχεια, με την παρουσία και την Γραμματέα, κατέρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 110308/03 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ  ΚΑΤΑ ΤΟ  ΝΟΜΟ

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατ/νου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο κατ/νος έχει τελέσει τις πράξεις του, του αποδίδεται με το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος, διότι αποδείχθηκαν τα κατά τόπο και χρόνο πραγματικά περιστατικά περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό της παρούσας.   Αποδείχτηκε όμως ότι το ποσό που αφορά λοιπούς φόρους και χρέη γενικά ανέρχεται σε 12.624,23 ευρώ, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό.

Αποδείχτηκε επίσης ότι οι οφειλές της ομόρρυθμης εταιρείας που αναφέρεται στο διατακτικό ήταν ληξιπρόθεσμες πριν την αποχώρηση του.

 

                                                    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος  του κατηγορουμένου _________  _________  του ________.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτού ένοχο ότι: στην Αθήνα στους κατωτέρω χρόνους με πολλές πράξεις τέλεσε πολλά εγκλήματα και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 1-11-1999 εώς 31-10-2002 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν1882/90, με πρόθεση παραβίασε την προθεσμία καταβολής των χρεών που ήταν βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες και η παράβαση αναφέρεται στην μη καταβολή 3 συνεχών δόσεων προκειμένου περί χρεών που καταβάλλονται σε δόσεις ή σε καθυστέρηση καταβολής πέραν των 2 μηνών από την λήξη του χρόνου καταβολής τους προκειμένου περί χρεών που καταβάλλονται εφάπαξ, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την επιβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις  υπερβαίνει: 1)προκειμένου για δάνεια ή παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή 2) προκειμένου για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά.

Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας __________ και ΣΙΑ ΟΕ όπου τυγχάνει ομόρρυθμο μέλος στην ΔΟΥ ______, διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου όπως ακριβώς αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα της παραπάνω ΔΟΥ, ηθελημενα δεν κατέβαλε α) ποσό 782.075,97 ευρώ αντίστοιχα που αφορά παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, β) ποσό 12.624,23 ευρώ αντίστοιχα που αφορά λοιπούς φόρους και χρέη γενικά δηλαδή δεν κατέβαλε 3 συνεχείς δόσεις για τα παραπάνω χρέη που καταβάλλονται σε δόσεις ή καθυστέρησε την καταβολή πέραν των 2 μηνών από την λήξη καταβολής για τα παραπάνω χρέη.

Μετά την απαγγελία της πιο πάνω αποφάσεως.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατ/νου που κηρύχτηκε  ένοχος ποινή φυλακίσεως 18 μήνες πρέπει να μετατραπεί προς 4,40 ευρώ την ημέρα και χρηματική ποινή.
Τον συνήγορο του κατ/νου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής μετατροπής καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής κατά συγχώνευση.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο κατ/νος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 3/α, 8731, 3431, 583 άρθρο, 25 1γ,β, 2,3Ν 1882/30 όπως με άρθεο 2331 2Ν 2523 όπως η παρ. 2 άρθρου 38 προσθ, με άρθρο 14/ Ν2721/33.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη του την βαρύτητα  του εγκλήματος που ο κατ/νος έχει τελέσει

τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητα του κατ/νου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο δίστομό. Το Δικαστήριο στην κρίση αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμησή το που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία. Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (τόπος, χρόνος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε  το έγκλημα, την ένταση του δόλου  του κατηγορουμένου.  Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του  για την εκτίμηση του κατ/νου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που του το προκάλεσε, το σκοπό που ο κατ/νος επεδίωξε, τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεως του, τις ατομικές και κοινωνικες περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατ/νου και των μελών της οικογένειάς του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 18 μηνών για α’ πράξη και 5 μήνες για β’ πράξη.

Επιβάλλει από 18 + 2 = 20 μήνες που αποτελείται από τη βαρύτερη ποινή των 18 μηνών σαν ποινή βάσης η οποία προσαυξάνεται κατά 2 μήνες από την άλλη καθώς και στα έξοδα της δίκης 29 ευρώ.

Η έφεση να έχει αναστελτικό αποτέλεσμα.

Κατόπιν αιτήματος του κατ/νου και αφού άκουσε την Εισαγγελέα.

Αναστέλλει επί 3ετία εκτέλεση ποινής φυλάκισης (διότι όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο αντίγραφο ποινικού μητρώου του κατ/νου, αυτός έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή μικρότερη των 6 μηνών.

Γίνεται μνεία ότι μετά τν εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, διδόταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

 

ΑΘΗΝΑ  7/10/2003


Η ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΗΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία