fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός 6742/2005

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Ειρηνοδικείου Αθηνών Σοφία Σινάνη.

Έχοντας υπόψη την από 16-2-2005 αίτηση του _________  _________  , κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, στην οδό _________  , που υπογράφεται απο τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Οικονομάκη ΑΜΔΣΠ 2517 .

ΚΑΤΑ

Του κ. _________  _________  του _________  , κάτοικου Κυψέλης Αττικής, οδός _________  με ΑΔΤ _________  .

Με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει στην αίτηση του .

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση τους τίτλους που αναφέρει ήτοι 28 ισόποσα γραμμάτια με την υπόσχεση πληρωμής ποσού 180 ευρώ για το καθένα που εξέδωσε την 20-5-2002 στον Πειραια σε διαταγή προς τον αιτούντα σε διαταγή «_________   _________  » , λήξεως την 20-10­2002, την 20-11-2002, την 20-12-2002, την 20-1-2003, την 20-2-2003, την 20-3-2003, την 20-4-2003, την 20-5-2003, την 20-6-2003, την 20-7-2003, την 20-8-2003, την 20-9-2003, την 20-10-2003, την 20-11-2003, την 20-12-2003, την 20-1-2004. την 20-2-2004, την 20-3-2004, την 20-4-2004, την 20-5-2004, την 20-6-2004, την 20-7-2004, την 20-8-2004, την 20-9­2004, την 20-10-2004 , την 20-11-2004 , την 20-12-2004 και την 20-1-2005 αντίστοιχα.

Τα ως άνω γραμμάτια αν και είχε δοθεί υπόσχεση από τον καθού για την πληρωμή τους σε ρητή ημερομηνία για καθένα από αυτά, δεν πληρώθηκαν κατά παράβαση της δοθείσας υπόσχεσης όπως αναγράφεται στα σώματα των προαναφερθέντων γραμματίων , και κατά συνέπεια ο αιτών τυγχάνει νόμιμος κομιστής αυτών ως λήπτης.

Η αίτηση της είναι νόμιμη κατά το άρθρο 632 επ. ΚπολΔ και αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενα και νόμιμα χαρτοσημασμένα σώματα των επίδικων γραμματίων.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ και γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής. (Δ.Ε 178179, Δ.Σ.Α 03082676).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τον καθού να καταβάλλει στον αιτούντα δια το κεφάλαιο των ως άνω γραμματίων το ποσό των 5.040 Ευρώ και όλο αυτό το ποσό νομιμότοκα από την

λήξη της ημέρας κατά την οποία είναι πληρωτέα καθώς και 129 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 4-3-2005.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφία Σινάνη                                         Κωνσταντίνα Μεταξά

 

Δίνεται εντολή στον Δικαστικό Επιμελητή , απο τον οποίο θα ζητηθεί να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφία Σινάνη                                         Κωνσταντίνα Μεταξά

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία