fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Οικονομάκης Χρήστος

Ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος
Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω & παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας
Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

 

(BG,CY,DE,FR,GR,RO,UK,USA)

Γεννήθηκε στον Πειραιά Ελλάδος το έτος 1971.

Είναι Ευρωπαίος Δικηγόρος και ασκεί τη Δικηγορία σε:

Βουλγαρία (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Σόφιας)
Γαλλία (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Παρισίων)
Γερμανία (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο του Düsseldorf)
Διεθνής Δικηγορικός Σύλλογος (International Bar Association)
Ελλάδα (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά)
Ένωση Ευρωπαίων Δικηγόρων (U.A.E)
Ηνωμένο Βασίλειο (εγγεγραμμένος στο Solicitors Regulation Authority ως Registered Foreign Lawyer RFL)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Bοστώνης)
Κύπρο (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Λεμεσού)
Ρουμανία (εγγεγραμμένος στο Δικηγορικό Σύλλογο Βουκουρεστίου)

Ομιλεί την Ελληνική και την Αγγλική Γλώσσα.

Στις 30/07/1988 εισήχθη στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και αποφοίτησε. Από το Μάρτιο του 1994 έως τον Μάιο του 1995 εργάστηκε στο Προανακριτικό Γραφείο του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, μέσω της οποίας εξοικειώθηκε με την κρατική γραφειοκρατία και την πειθαρχημένη δομή και πρακτική του Στρατιωτικού Νόμου.

Στις 19/12/1995 εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς ως Ασκούμενος Δικηγόρος.

Στις 29/07/1997 ορκίστηκε Δικηγόρος Παρά Πρωτοδίκαις και απέκτησε Αριθμό Μητρώου 2517, στις 07/08/2001 προήχθη σε Δικηγόρο Παρ’Εφέταις, ενώ από τις 12/09/2005 προήχθη σε Δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και παρά τω Συμβουλίω της Επικρατείας.

Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Ελλάδος.

Είναι εξειδικευμένος στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αναλαμβάνει καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer).

Κατά την πρώτη δεκαετία της ενασχόλησής του, ασκούσε μάχιμη Δικηγορία σε πλήθος Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Υποθέσεων, έχοντας την πεποίθηση ότι ο Δικηγόρος αποκτά πραγματική κατάρτιση αφού υπηρετήσει όλες τις πτυχές του Δικαίου.

Κατά την τρέχουσα δεκαετία ως δικηγόρος στην Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και Γαλλία ασχολείται με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υποστήριξη των Συνεργατών του, με την Συμβουλευτική Δικηγορία σε Εταιρικά, Εμπορικά και Ναυτιλιακά θέματα, ενώ πραγματοποιεί επιλεκτικά και παραστάσεις επ’ Ακροατηρίω σε ιδιαίτερες και απαιτητικές υποθέσεις.

Επικοινωνία:

(UK) +442037694973                                                                               
(FR) +33 170615732
(DE) +4921154692217
(UAE) +971 (5) 65266385 
(ROM) +380442211491
(ISR) +97233741019
(GR) +30 2103600036
(CY) +357 22008290
(BG) +359 24929301

 


E-mail:
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τομείς Εξειδίκευσης Δικηγόρου Οικονομάκη Χρήστου
Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια
Κληρονομικό Δίκαιο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διαμεσολάβηση
Χρηματοτραπεζικά
Χρηματοδότηση Επενδύσεων
Δομημένο εμπόριο και χρηματοδότηση πρώτων υλών
Δίκαιο περί ασφαλίσεων
Δημόσια και κυβερνητική χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση με όρους Ισλαμικού Δικαίου
Εταιρικές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ασφαλίσεις
Δανεισμός με εξασφάλιση σε ακίνητο
Συμβουλευτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Υπηρεσίες για τη χορήγηση διακρατικών επιτοκίων και θέματα επιβολής τόκων
Αναδιάρθρωση (λόγω) Αφερεγγυότητας & Χρεωκοπίας
Οικονομικοί Οργανισμοί
Αναζήτηση Οφειλόμενων Από Απαιτήσεις
Κεφαλαιαγορές
Χρηματαγορά
Αγορές Ιδιωτικών Κεφαλαίων
Aγορές Xρεωστικών Kεφαλαίων
Κεφαλαιαγορές Χρέους
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Εξασφαλίσεις
Μερίσματα (εταιρικά)
Εταιρικός καταπιστευματοδόχος
Έλεγχοι Ορκωτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Υπηρεσίες σχετικές με χρηματοδότηση από το Κοινό
Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Εσωτερικοί Οικονομικοί Έλεγχοι
Επιβοηθητική Συμβουλευτική
Επενδυτικά δάνεια
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Κινητής Περιουσίας
Εταιρίες
Εταιρικές Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Ασφαλίσεις
Ηλεκτρονική Συμβουλευτική
Δικαιόχρηση και Διανομή
Ασφαλίσεις & Εταιρική ΧρηματοδότησηΕπιχειρηματικά Κεφάλαια, Τεχνολογία & Αναπτυσσόμενες Εταιρίες Ανάπτυξης
Αναζητήσεις οφειλομένων προς καταβολή
Δικαστηριακή Εκπροσώπηση και Επίλυση Διαφορών
Απασχόληση και Εργασία
Δημόσια και κυβερνητική χρηματοδότηση
Μετανάστευση
Χρυσή Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο
Επιστήμες Ζωής
Ανάληψη εποπτείας έργων
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και Κινητής Περιουσίας
Συμβουλευτική περί Κινδύνων

                                                                                       

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dik Sil Lem logo 300x300 1   

                                                                                                                                                                  

 

Αποφάσεις επιμέλεια του Δικηγόρου Οικονομάκη Χρήστου

Title

Άρθρα, Δημοσιεύσεις & Ενημερωτικά Δελτία Οικονομάκη Χρήστου

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2018 (‘ο Νόμος’), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (‘ΚΤΚ") είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για...

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ-ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ-ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον...

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ως βασικό βήμα ανάπτυξης και χειροπιαστής απόδειξης στήριξης της χώρας.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ως βασικό βήμα ανάπτυξης και χειροπιαστής απόδειξης στήριξης της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για κάποιον που θέλει να την επισκεφθεί ως τουρίστας, όσο και για κάποιον που θέλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να επιχειρήσει ως επενδυτής. Ο τουρισμός είναι από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας και...

Λειτουργία κοινωτικών ή και μη κοινωτικών τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα.
Λειτουργία κοινωτικών ή και μη κοινωτικών τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στις διατάξεις του Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α' 199), όπως αυτός κατέληξε και ισχύει με τις τροποποιήσεις με τις με αριθ....

Πώληση και Αγορά Ακινήτου στην Ελλάδα: κάνοντας τη διαδικασία εύκολη για εσάς.
Πώληση και Αγορά Ακινήτου στην Ελλάδα: κάνοντας τη διαδικασία εύκολη για εσάς.

Η δουλειά του δικηγόρου δεν περιορίζεται στην εμφάνιση ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων Επιτροπών, Αρχών κλπ, ή στη σύνταξη αγωγών, εξωδίκων δηλώσεων, εγκλήσεων κλπ, αλλά και σε άλλες ενέργειες, από καιρού εις καιρόν ακόμη πιο απαιτητικά νομικής υφής ζητήματα, τα οποία...

Κορωνοϊός και οι συνέπειες του στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και Συνεδριακό Τουρισμό – Ακυρώσεις κρατήσεων στην Ελλάδα λόγω Κορωνοϊού.
Κορωνοϊός και οι συνέπειες του στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και Συνεδριακό Τουρισμό – Ακυρώσεις κρατήσεων στην Ελλάδα λόγω Κορωνοϊού.

Α. Η ξενοδοχειακή σύμβαση Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχείου, είναι δυνατόν να λάβει χώρα: Α. είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους μεμονωμένους πελάτες, Β. είτε από ταξιδιωτικούς οργανισμούς ή γραφεία, που τα διαθέτουν στη συνέχεια, στους τουρίστες - πελάτες...

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία