fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΗ, ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τι Προσφέρουμε

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟΜΙΚΗ
  ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ            
1 Ιδρυτικό Κεφάλαιο 1 € 2.40 € 25.00 € 0 € 0 € 0 €
2 Εισφορές σε είδος Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι
3 Εξωκεφαλαικές Εισφορές Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
4 Ελάχιστος αριθμός Εταίρων >2 >2 >2 >2 >2 1
5 Ευθύνη Εταίρων/Μετόχων Η ευθύνη Της ΙΚΕ και όχι των Εταίρων Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους Απεριόριστη α. Οι Ομόρρυθμοι 100% & Προσωπική Περιουσία Απεριόριστη
β. Οι Ε.Ε. έως το ποσού της Εισφοράς τους
6 Εκπροσώπηση και Διαχείριση Α. Η Γενική Συνέλευση και Α. Η Γενική Συνέλευση και Α. Η Γενική Συνέλευση και Οι Εταίροι της Οι Εταίροι της Οι Εταίροι της
Β. Οι Διαχειριστές της Β. Οι Διαχειριστές της Β. Οι Διαχειριστές της
7 Διάρκεια Ορισμένου χρόνου: έως 12 έτη (Δυνατότητα Παράτασης) Αορίστου > 50 ετών Συνήθως Αορίστου Αορίστου Αορίστου
8 Σημείο ‘Έναρξης -Σύστασης ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ
9 Ενδεικτικό Κόστος ίδρυσης -σε ΓΕΜΗ 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 10 0 €
10 Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, πχ Συμβολαιογράφου 44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 500 € πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24% 0 € 0 € 0 €
11 Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, Δικηγόρου εφόσον απαιτείται Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί Δεν  απαιτείται
12 Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών Δεν  απαιτείται Δεν  απαιτείται 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας 0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας Δεν  απαιτείται
13 Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου 1% 1% 1% 0% 0% 0%
14 Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Κεφαλαίου 0% 0% 1‰ 0% 0% 0%
               
Β ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε.  ΑΤΟΜΙΚΗ
1 Εταιρικός Φόρος (Φορολογία κερδών) 29% 29% 29% 29% 29% *
2 Φόρος σε Μερίσματα 15% 15% 15% 0% 0% 0%
3 Προκαταβολή Φόρου 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Τέλος Επιτηδεύματος 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 1.00 € 650 €
Γ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟΜΙΚΗ
1 Απουσία Ελάχιστου Κεφαλαίου Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
2 Απλή και γρήγορη έναρξη μέσω ΓΕΜΗ Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι
3 Ευελιξία στη λήψη αποφάσεων Ναι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
4 Χρηματοδότηση Μέσω του Χρηματιστηρίου Όχι Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι
5 Χαμηλό Κόστος Ίδρυσης Χαμηλό Μέτριο Υψηλό Χαμηλό Χαμηλό Χαμηλό
               
               
               
  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ            
    Ι.Κ.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. ΑΤΟΜΙΚΗ
               
               
Δ              
1 Υψηλό λειτουργικό Κόστος Όχι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι
2 Αδυναμία άντλησης Κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι
3 Τήρηση ταμείου Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι
4 Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι
5 Δύσκολη μεταβίβαση Μεριδίων Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι
6 Χρηματοδότηση Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι
7 Υποχρεωτική Ασφάλιση Εταίρων στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) Μόνο οι διαχειριστές Ναι Τα μέλη του Δ.Σ. όπου είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι με ποσοστό άνω του 3% Ναι Ναι Ναι
               
               

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Regular auditing services.
  • Tax auditing services.
  • Reviewing of intermediate Financial Statements.
  • Due Diligence.
  • Audits services relied on pre-agreed procedures.
  • Specific audits services for European Union grands regarding research projects
  • Expert reports.
  • Valuation of businesses and organizations.
  • Transfer Pricing services.

Τι είναι ο Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία